Nordisk ERC-konferanse: Vi kan gjøre det bedre!

08.01.2009
Hvorfor er ikke den nordiske suksessraten i ERCs første utlysninger, spesielt Danmark og Norges, så høy som man burde kunne forvente? Og hvordan kan de nordiske resultatene forbedres? En rapport fra NordForsks seminar, som ble avholdt på Scandic Sergel Plaza Hotel i Stockholm den 2. desember 2008, er nå tilgjengelig.
 Nordisk ERC-konferanse: Vi kan gjøre det bedre!
Liisa Hakamies-Blomqvist, direktør for NordForsk, understreket potensialet for å lære av hverandre innenfor Norden. (Liisa Hakamies-Blomqvists introduksjon)

Peter Maassen presenterte hovedresultatene fra ERCs første utlysninger og mente at i forhold til størrelse, antall forskere og investering i forskning, gjorde Finland det best og Norge det dårligst. (Peter Maassens presentasjon)

-Til tross for at vi i Norden anser at vi er gode forskere, så reflekteres ikke dette i antall ERC-vinnere, sa Jens Rostrup-Nielsen fra ERCs Scientific Council. (Jens Rostrup-Nielsens presentasjon)

Lederen for Starting Grant-panelet for “Applied life sciences, biotechnology and bioengineering”, professor Lars Walløe, understreket viktigheten av en velskrevet søknad som kommuniserer godt til et panel bestående av forskere med ulike ekspertiseområder, i tillegg til behovet for øvelse i muntlig presentasjon for best mulig å kunne håndtere intervjuprosessen i andre runde av ERCs evalueringsprosess.

Representanter fra de nordiske landenes forskningsråd understreket behovet for støtte til ERC-søkerne og presenterte sin noe ulike praksis og planer for fremtidige støttemekanismer: Jan Corner-Walker (Danmark), Terje Emblem (Norge), Magnus Lyngdal Magnusson (Island), Riitta Mustonen (Finland), og Annette Moth Wiklund (Sverige).

Det samme gjorde representanter fra Islands Universitet, Universitetet i Stockholm, Trondheim (NTNU), Helsinki og Aarhus: Jon Atli Benediktsson, Pia Bjeren Furstenbach, Astrid Lægreid, Sanna-Maija Miettinen, og Nina Smith.

Mens forskningsrådene og universitetene i stor grad fokuserte på viktigheten av praktisk hjelp og støtte til potensielle ERC-søkere, understreket forskerne selv, representert ved 5 “Starting Grant Holders” og 4 “Advanced Grant Holders”, behovet for moralsk støtte. Entusiasme og oppbakking fra deres respektive organisasjoner ble fremholdt som meget viktig, spesielt av “Advanced Grant Holders”.

"Starting Grant holders":
Johan Elf
Taneli Kukkonen
Stefan Leutgeb
Erik Lindahl (presentation not available)
Tapio Lokki

"Advcanced Grant holders":
Axel Brandenburg
Kristen Hastrup
Howard Jacobs
Villy Sundstrøm

Se en presentasjon av "Grant Holder"-forskernes prosjekter her.

Flere talere påpekte at strukturelle endringer er nødvendige for å møte den sterke kjønnsubalansen i ERC-søknader. Strukturelle endringer mer generelt i det nordiske universitetssystemet kan også vise seg nødvendige for å lykkes bedre i fremtidige ERC-utlysninger. Et viktig tema som ble diskutert var hvorvidt tradisjonell “nordisk beskjedenhet” kan være et hinder for suksess når man møter konkurrenter med årevis av erfaring og øvelse i å presentere seg selv og sine sterke sider.

Til tross for at “Grant Holders” som var til stede ved Stockholm-konferansen ikke hadde etterspurt hjelp fra sine universitet i noen større grad, er det sannsynlig at mindre selvdrevne og selvsikre søkere, med den rette veiledningen, kan bli vinnere neste gang. Og selv om man lett kan velge å fokusere på de noe skuffende resultatene i første omgang, var forskerne selv mer positive på vegne av de nordiske landene. – Vi burde bruke dette som et grunnlag for videre suksess og slutte å syte over dårlige resultat sa professor og “Advanced Grant Holder” Howy Jacobs i en avsluttende kommentar i paneldebatten – Det er et stort potensial her. Vi kan gjøre det bedre!

Last ned rapporten fra konferansen her. (eng.)

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her