Nordisk eVitenskap høyt på agendaen

Sverker Holmgren. Foto: T. Heiestad

Nordisk eVitenskap høyt på agendaen

09.09.2011
NordForsk starter nå globaliseringsinitiativet eScience for å fremme nordisk samarbeid om eVitenskap. - Det er grunn til å håpe på flotte resultater når de nordiske landene innleder et storstilt samarbeid på området, sier Sverker Holmgren, NordForsks nye programdirektør for initiativet.

Professor Sverker Holmgren tiltrådte 1. september 2011 som programdirektør for den nye storsatsingen eScience globaliseringsinitiativ, som skal finansiere tverrfaglige nordiske forskningsprosjekter og forskerutdanning innenfor eVitenskap. Den nye programdirektøren tok sin doktorgrad ved Uppsala Universitet i 1993.

– Oppdraget som programdirektør er veldig interessant for meg personlig, fordi jeg får anledning til å utnytte min forskererfaring og et godt kontaktnett i Norden og internasjonalt på en ny måte. Jeg er også veldig glad for at oppdraget gjør det mulig å fortsette som aktiv forsker, sier Holmgren.

Store bevilgninger

De nordiske landenes forskningsråd samt NordForsk og Nordisk Ministerråd har bevilget til sammen 120 millioner kroner fordelt over fire år, og bevilgningen kommer i tillegg til løpende nasjonale bevilgninger. – Det finnes mange nordiske prosjekter, men det er ikke mange som har virkelig mye penger til fordeling. Dette viser at politikerne i Norden har fått øynene opp for at eVitenskap er viktig, konstaterer en fornøyd Holmgren.

Globaliseringsinitiativet skal fokusere på blant annet miljø- og klimaforskning samt helse- og medisinsk forskning. Forskerutdanning blir et svært viktig område, og det vil bli satset på utvikling av programvare og andre verktøy som brukes i eVitenskap. Programmet skal også være nært knyttet til viktige deler av denne forskningens infrastruktur.

Ved å samarbeide nordisk kan vi forene de allerede sterke nordiske kreftene innenfor dette feltet. Til nå har de nordiske landene spesialisert seg på ulike områder, som i stor grad utfyller hverandre.

– Denne satsingen kan bidra til at Norden styrker sin internasjonale posisjon innen eVitenskap ytterligere, forklarer Holmgren. - Dette er et område som utvikler seg fort, så det er viktig å lage en programplan og komme med de første utlysningene så fort som mulig.

Les mer om eScience globaliseringsinitiativ her

Tekst: BR Media bearbeidet for web av Lisa H. Ekli
Foto: Terje Heiestad


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her