Nordisk finansiering för forskarworkshoppar inom kultur och samhälle

14.02.2008
Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhälls-vetenskaplig forskning (NOS-HS), utlyser medel för forskar-workshoppar, s.k. exploratory workshops, inom humaniora och samhällsvetenskap.
Målet är att främja nya och innovativa forskningsinsatser samt att hjälpa nordiska forskare att delta i nordiska och större internationella forskningsprogramsutlysningar.

Ansökningstiden går ut den 16 april 2008 och ansökningarna ska lämnas in till NOS-HS-sekretariatet i Danmark. Finansieringsbesluten fattas i juni 2008.

I en forskarworkshop ska delta forskare från minst tre nordiska länder. Finansieringen kan beviljas för anordningskostnader, deltagarnas resekostnader och logi samt för administrativa kostnader.

Workshopparna ska anordnas år 2008 och/eller 2009. Finansieringen för en workshop med 2–4 möten kan uppgå till högst 45 000 euro. Stödet kan sökas av disputerade forskare vid universitet eller forskningsinstitut och de sökande ska nämna två andra nordiska forskare som kommer att delta i att bereda workshoppen.

Utlysningskungörelsen (opslag) och ansökningsblanketten (ansøgningsskema) finns på adressen www.nos-nop.org > NOS-HS > Nyheder. Ansökningarna kan lämnas in på engelska, svenska, danska eller norska.

Mer information:
NOS-HS, sekreterare Tina Varberg, tfn +45 3395 5265, tva@fist.dk
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her