Nordisk forskning inom Corporate Social Responsibility (CSR)

23.06.2008
Det finns ingen motsättning mellan att driva ett vinstdrivande företag och samtidigt verka för en god sak. Det är en av slutsatserna i den första nordiska forskningsstudien om sociala entreprenörer.
 Nordisk forskning inom Corporate Social Responsibility (CSR)
Susanne Sweet er docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och leder forskargruppen SuRe, Sustainable Research group. ”Vi trodde att det skulle finnas en spänning mellan att vara en social entreprenör och drivas av vinstintresse, men det finns inte alls. Faktum är att de intervjuade inte ens förstod vår fråga”, säger hon till Dagens Industri.

Antalet företag som inte enbart drivs av vinstintresse, utan även utifrån en ekologisk eller social dimension, ökar. Därför ville forskarna veta vad som driver dessa entreprenörer och gör dem framgångsrika.

Studien är ett samarbete mellan handelshögskolor i hela Norden. Tre små eller medelstora företag i varje land, som drivs utifrån etiskt eller socialt perspektiv, har studerats. Forskningsrapporten, inklusive fallstudierna från de övriga nordiska länderna, presenteras till hösten.

(www.di.se)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her