Nordisk forskning på primærnæringene kobles til NordForsk

06.10.2004
Nordisk ministerråd har besluttet å koble forskning på fiskeri, jordbruk, skogbruk og næringsmidler opp mot den nye organisasjonen NordForsk.
Beslutningen ble tatt etter en lang prosess med utredning, evaluering og forslag til ny organisering. Ministerrådet for fiskeri, jord- og skogbruk og næringsmidler understreker at forskning innen disse næringene kan dra stor nytte av å ses i en større forskningsmessig sammenheng. Ministerrådet besluttet også å arbeide for å bedre integrasjonen mellom den nasjonale og den nordiske forskningspolitikken.

Ministerrådet trekker særlig fram det nordiske samarbeidet innen skogbruksforskning og næringsmiddelforskning, som er i en positiv utvikling. Disse områdene vil bl prioritert og styrket.

Les mer hos Norges forskningsråd
Nyhetsbrev
Facebook