Nordisk forskningskongress om lungesykdommer

20.04.2007
26.–28. april møtes forskere fra Norden og Baltikum til kongress for å diskutere det siste på forskningsfronten innen folkesykdommer som KOLS, astma og lungekreft.
Nordisk Lungekongress går av stabelen i Uppsala i Sverige. Kongressprogrammet dekker sykdommer som utgjør aktuelle trusler mot folkehelsen i Norden. På programmet står innlegg om KOLS i de nordiske landene, lungetransplantasjon og nordisk forskningssamarbeid.

Dagens situasjon med hensyn til spredning av tuberkulose vil også bli presentert på kongressen. Utbredelsen av resistente tuberkulosebakterier øker, og problemet finnes for eksempel i Baltikum i dag. Det er imidlertid igangsatt flere programmer mot spredning av tuberkulose allerede, og diagnostikken virker lovende.

Nordisk lungekongress avholdes hvert annet år og gir forskere, fysioterapeuter, leger og sykepleiere en unik mulighet til å komme sammen og dele erfaringer innenfor lungeforskning og aktuell helsepleie.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her