Nyt nordisk forskningsprogram om kønsbalance på vej

NordForsk og det nye program blev præsenteret på 'Gender Summit' i Berlin 7. november 2015 af NordForsks bestyrelsesformand, professor Marja Makarow

Nyt nordisk forskningsprogram om kønsbalance på vej

16.11.2015
NordForsk offentliggør primo januar 2016 et opslag for ansøgninger til et nyt forskningsprogram om kønsbalance inden for forskning og innovation 'Solving the Nordic Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area.'

For få kvinder kommer i dag til tops inden for forskningen, og vi mister både kvalitet og diversitet på den konto. Forskning og innovation har brug for de mest talentfulde forskere. Diversitet blandt forskere skaber forskellige perspektiver, og det har en klar positiv effekt på forskningens kvalitet og relevans.

Kønsbalance og lige muligheder er et kendetegn ved Norden. Men vi har stadig kønsubalance blandt topstillingerne i forskersamfundet på trods af, at kvindelige forskere bestrider en høj andel af lavere forskerstillinger. Det fortæller os, at formelle rettigheder ikke er nok til at skabe kønsbalance.

Derfor har NordForsk sammen med Finland, Island, Norge og Sverige igangsat programmet Solving the Nordic Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area. For vi har brug for at finde ud af, hvordan vi kommer fra anerkendelsen af, at kønsubalance inden for forskningen er et problem, til at finde en løsning.

Et opslag til forskningsprogrammet offentliggøres i starten af januar 2016 og vil sigte mod at finansiere 1-2 Nordic Centres of Excellence (NCoE). Ansøgningsfrist bliver den 27. april 2016, og der vil maksimalt kunne ansøges om 25 millioner NOK. Hovedansøgere kan være forskere fra de deltagende lande, det vil sige Finland, Island, Norge og Sverige, og der skal være samarbejde mellem minimum tre nordiske lande.

 

 

Tekst: Linn Hoff Jensen

Foto: Anne Riiser

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her