Nordisk forskningssamarbejde set udefra

Nordisk forskningssamarbejde set udefra

20.04.2016
Divisionsdirektør i The National Science Foundation Kelly K. Falkner fortæller om at samarbejde med nordiske forskere og NordForsk.

Hvordan vil du beskrive samarbejdet mellem National Science Foundation og NordForsk gennem Belmont Forum?

‘The National Science Foundation (NSF) holder altid øje med nye måder at facilitere internationalt samarbejde på, så forskningen kan udvikle sig. De komplekse videnskabelige og sociale problemstillinger relateret til arktisk bæredygtighed adresseres selvfølgelig bedst i internationale rammer, og Belmont Forum var en af mekanismerne til multilateral finansiering af bottom-up-samarbejde blandt forskere. Det var nyttigt, at NordForsk identificerede og repræsenterede fælles nordiske interesser på bæredygtighedsområdet. Den stærke respons fra forskersamfundet på Belmont Forums call ‘Arctic Observing and Research for Sustainability’ bekræftede interessen for og paratheden til tværfaglig forskning på området. NSF vil fortsætte med at udforske forskellige bilaterale og multilaterale mekanismer i bestræbelserne på at finansiere og støtte verdensførende arktisk forskning.’

Hvordan ser nordisk forskningssamarbejde ud fra The National Science Foundations perspektiv?Division Director at the US National Science Foundation Kelly K. Falkner

‘Vi ser de nordiske lande som forskningspartnere i verdensklasse, der både kommer med videnskabeligt talent, data og forskningsinfrastruktur. Der er en tradition for succesfulde samarbejder både mellem amerikanske og nordiske forskere på individuelt niveau og for aftaler mellem regeringer om at fremme videnskaben og om at dele infrastruktur.'

Er der behov for yderligere internationalt samarbejde om arktiske problemstillinger?

‘Fra NSF-perspektiv ser vi et stadigt større behov for samarbejde med de nordiske lande om arktiske problemstillinger på grund af den voksende interesse for forskning, på grund af klimaforandringer over hele Arktis og på grund af fordelene ved at dele arktiske forskningsinfrastrukturer. Fælles forskningssamarbejder er blevet faciliteret af forskellige bilaterale forsknings- og teknologiaftaler mellem USA og de nordiske lande og efterfølgende af specifikke aftaler eller arrangementer mellem NSF og nordiske forskningsråd.

De hastige forandringer i Arktis, og fremtidsudsigterne for den socioøkonomiske udvikling, skaber behov for at opnå en bedre forståelse af det arktiske miljø og dets folk. De nordiske lande er vigtige forskningspartnere for NSF på grund af traditionen for fælles forskningsprojekter af høj kvalitet, mulighederne for adgang til høje breddegrader, både på land og i maritimt territorium, samt mulighederne for at udnytte forskningsinfrastruktur (landstationer og forskningsfartøjer) og logistik på den mest omkostningseffektive måde. Et samarbejde mellem USA og de nordiske lande giver også mulighed for at dele viden om indfødte folkeslag i det arktiske område og en bedre ramme for samfunds- og forskningsmæssige problemstillinger forbundet med forandringen og udviklingen af Arktis i fremtiden.’ 

 

 

Tekst: Linn Hoff Jensen

Foto: National Science Foundation

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her