Nordisk forskningssenter i Sørafrika

12.03.2007
I januar åpnet et nordisk forskningssenter, the Southern African-Nordic Centre (SANC) ved University of the Western Cape (UWC) i Cape Town. - Senteret vil bidra til å styrke det allerede eksisternede bilaterale samarbeidet mellom nordiske forskere og forskere fra det sørlige Afrika, sier utdanningsdirektør ved Universitetet i Bergen, Mette Myrmell Torrissen.
Til sammen er fire nordiske og fire afrikanske universiteter engasjert i senteret. Fra Norden deltar universitetene i Bergen, Uppsala, Aarhus og Turku/Åbo, og fra Afrika er universitetene i Malawi, Namibia og Zambia med, i tillegg til UWC. – Flere andre universiteter har også meldt interesse, og vi regner med at flere vil engasjere seg i samarbeidet etter hvert, sier Torrissen.

De to regionene, Norden og det sørlige Afrika, har gjennom flere år bygget opp et verdifullt tillitsforhold, og i tråd med SANCs Statutter skal senteret arbeide for å styrke dette forholdet ytterligere. Dette samarbeidet, med base i Cape Town, vil legge til rette for mer langsiktige diskusjoner av viktige forhold som globalisering, hjerneflukt og utvikling.

6.–8. desember i år holdes den første årskonferansen i Cape Town, med tittelen “Higher Education, Research and Development : Shifting Challenges and Opportunities”.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her