Nordisk forskningssenter i Sørafrika

12.03.2007
I januar åpnet et nordisk forskningssenter, the Southern African-Nordic Centre (SANC) ved University of the Western Cape (UWC) i Cape Town. - Senteret vil bidra til å styrke det allerede eksisternede bilaterale samarbeidet mellom nordiske forskere og forskere fra det sørlige Afrika, sier utdanningsdirektør ved Universitetet i Bergen, Mette Myrmell Torrissen.
Til sammen er fire nordiske og fire afrikanske universiteter engasjert i senteret. Fra Norden deltar universitetene i Bergen, Uppsala, Aarhus og Turku/Åbo, og fra Afrika er universitetene i Malawi, Namibia og Zambia med, i tillegg til UWC. – Flere andre universiteter har også meldt interesse, og vi regner med at flere vil engasjere seg i samarbeidet etter hvert, sier Torrissen.

De to regionene, Norden og det sørlige Afrika, har gjennom flere år bygget opp et verdifullt tillitsforhold, og i tråd med SANCs Statutter skal senteret arbeide for å styrke dette forholdet ytterligere. Dette samarbeidet, med base i Cape Town, vil legge til rette for mer langsiktige diskusjoner av viktige forhold som globalisering, hjerneflukt og utvikling.

6.–8. desember i år holdes den første årskonferansen i Cape Town, med tittelen “Higher Education, Research and Development : Shifting Challenges and Opportunities”.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her