Nordisk globaliseringsbarometer 2008

17.04.2008
Global eksellens i forskningen, økt tilstrømming av menneskelig kapital og utvikling av sterke klynger i forskning og næringsliv er blant de nøkkelområdene som rapporten ”Nordisk globaliserings-barometer 2008” identifiserer som særlig gunstige for nordisk samarbeid.
 Nordisk globaliseringsbarometer 2008
Rapporten med den fulle tittelen Global Pressure – Nordic Solutions? The Nordic Globalization Barometer 2008 ble lansert 8. april 2008 under de nordiske satsministernes globaliseringsforum i Riksgränsen i Sverige. NordForsk presenterer her noen særlig forskningsrelaterte utdrag fra rapporten og tilbyr helle rapporten for nedlasting.

Den pågående globaliseringsprosessen påvirker samfunnene i Norden gjennom endrede betingelser og nye kontekster innenfor en rekke områder. I følge Globaliseringsbarometeret for 2008 har de nordiske landene klart seg bra under de nye omstendighetene, men rapporten indikerer også at konkurransen er i ferd med å svekke regionens sterke posisjon i mange sammenhenger.

Mange av de endringene som må til for å sette regionen i stand til å møte denne utviklingen, må gjøres på lokalt nivå, og noen av dem håndteres best i en EU-kontekst, i følge rapporten. Men barometerrapporten identifiserer også 6 områder hvor et samarbeid på nordisk nivå vil effektivisere prosessene betraktelig:
  • Sterkere regional markedsintegrering er avgjørende for å kunne hanskes med de høye kostnadene knyttet til små nasjonale markeder
  • Global eksellens i forskningen er enklere å oppnå regionalt
  • Tilstrømming av menneskelig kapital vil forsterkes dersom globale talenter tilbys enkel og god tilgang til hele regionen
  • Utviklingen av effektive klynger i forskning og næringsliv vil tjene på sterkere regional konkurranse og samarbeid mellom klyngene
  • Regionen bør utarbeide et felles økonomisk verdiforslag for Norden
  • Etablering av nordisk konsensus omkring globaliseringens nøkkelelementer kan bidra til mer effektive policydebatter på nasjonale nivå

I konklusjonen løfter rapporten frem noen sentrale politiske implikasjoner for politikkområder som er avgjørende for regionens fremtidige suksess, og som dessuten vil være godt egnet for nordisk samarbeid. Med hensyn til forskningspolitikken lyder anbefalingen: ”etterstreb global eksellens i nordisk vitenskap”. – Rapporten slår fast at Norden har et stert grunnlag innen forskning og stadig styrker sin posisjon i de globale forskningsmiljøene. Men regionen nyter likevel begrenset internasjonal synlighet som ledende i forskning.

”Intensivert samarbeid på nordisk nivå er avgjørende for å kunne skape et fullt integrert forskningssystem i Norden. Et slikt større regionalt system vil åpne for mer konkurranse og spesialisering på institusjonsnivå, øke muligheten for gjennomføre individuelle storskala-prosjekter og gjøre regionen mer attraktiv for globale talenter”, heter det i rapporten.

Last ned hele rapporten Global Pressure – Nordic Solutions? The Nordic Globalization Barometer 2008


Les også:
”Globale utfordringer – nordiske muligheter”
”Ny styrke til det nordiske samarbeidet” news.cfm?id=783&path=3
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her