Nordisk globaliseringsforum på Island

25.02.2009
Den internasjonale finanskrisen og dens innvirkning på klimapolitikk og innovasjon er tema når de nordiske statsministrene og Nordisk ministerråd arrangerer globaliseringsforum på Island 26. og 27. februar. Om lag hundre deltakere fra forskningsmiljøer, næringsliv, politikk og øvrige organisasjoner deltar for å sette fokus på globaliseringens utfordringer og muligheter.
 Nordisk globaliseringsforum på Island
Den globale finanskrisen og redusert økonomisk vekst stiller de nordiske samfunnene overfor store utfordringer på mange områder. For å skape en god dialog omkring disse temaene er utvalgte eksperter i internasjonal økonomi, globalisering og miljø invitert til globaliseringsforum på Island. Ulike arbeidsgrupper skal sette fokus på aktuelle temaer og problemstillinger, og resultatene skal danne et idégrunnlag til utforming av praktisk politikk. Det gjennomgående spørsmålet er: Finanskrisen – stopp eller startskudd for en progressiv klimapolitikk?

Toppforskningsinitiativet
Et av de nordiske landenes svar på disse utfordringene lanseres under forumet; Toppforskningsinitiativet. Dette er den største forsknings- og innovasjonssatsing innenfor klima-, miljø- og energi i regi av de nordiske landene. Generaldirektør for Formas og leder for Toppforskningsinitiativets programstyre, Rolf Annerberg, presenterer satsingen som skal fremme forskning og innovasjon av høy internasjonal kvalitet i tett samarbeid med næringslivet. På denne måten har Norden som målsetting å være en foregangsregion i klimaarbeidet – ved hjelp av samarbeid over grensene.

Les mer om Globaliseringsforum her

Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Jennie Robinson, everystockphoto.com
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her