Nordisk helsekonferanse på toppen av Oslo

Nordisk helsekonferanse på toppen av Oslo

09.02.2015
Tre av Bo Könbergs forslag i helseutredningen «Fremtidens nordiske helsesamarbeid» var bakteppet for den NordForsk-arrangerte helsekonferansen som samlet nordiske politikere, fageksperter og embetsmenn til debatt.

Sommeren 2014 presenterte Sveriges tidligere sjukvårds- och socialförsäkringsminister, Bo Könberg, en uavhengig rapport om hvordan det nordiske helsesamarbeidet kan utvikles og styrkes over de neste fem-ti år. Blant rapportens 14 forslagene satte konferansen søkelyset på tre av dem, både med innlegg og debatter: 

En felles nordisk innsats i kampen mot stadig økende antibiotikaresistens, høyspesialiserte medisinske behandlinger på tvers av nordiske grenser, og styrking av det nordiske forskningssamarbeidet knyttet til dataregistre.

Velkjente innledere

Werner ChristieForuten Bo Könberg selv, var innlederne Werner Christie, tidligere norsk helseminister og Camilla Stoltenberg, direktør ved det norske Folkehelseinstituttet. Dagens moderator var tidligere svensk sosialminister og visestatsminister Bengt Westerberg.

Voksenåsens styreleder, Eva Eriksson, startet dagen med å ønske over 80 deltagere velkommen til Norges nasjonalgave til Sverige etter andre verdenskrig. Ordet gikk så videre til Werner Christie som trakk linjene fra Thorvald Stoltenbergs 2009-rapport om nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid til Könberg-rapporten, og understreket viktigheten av at selv om de nordiske landene er små alene, så har Norden gjennomslag som et stort europeisk land når de samarbeider.

Könberg-rapporten

Mannen bak rapporten, Bo Könberg, presenterte så dens bakgrunn og innhold.

Bo Könberg-Formålet med rapporten var å finne ut hvor vi kan oppnå et sterkere nordisk helsesamarbeid. De 14 forslagene identifiserer områder jeg mener har et stort forbedringspotensial og der et tettere samarbeid vil kunne gi for eksempel bedre og mer effektive helsetjenester, ikke minst for dem som lider av sjeldne sykdommer, sa Könberg fra scenen.

Den nordiske velferdsmodellen

Camilla StoltenbergKönberg ble etterfulgt av Camilla Stoltenberg, som ga deltagerne innblikk i helsetilstanden til Nordens innbyggere.

-Generelt scorer de nordiske landene høyest i verden på livstilfredshet, glede og lykke. Danmark topper som oftest, noe som gjerne kalles «the Danish effect», etterfulgt av Norge. Dette gjelder blant annet i World Happiness Report fra 2013. Derfor finnes det trolig en nordisk effekt som sannsynligvis er knyttet – i alle fall delvis - til felles aspekter ved den nordiske velferdsmodellen, sa Stoltenberg.

Vår tids største helsetrussel

Dagens første debatt tok for seg forslaget om antibiotikaresistens. Hvert år dør 25.000 mennesker i Europa fordi dagens antibiotika ikke virker og Könberg omtaler problemet som vår tids største helsetrussel. Rapportens forslag foreslår at verdens rikeste land bevilger 75 milliarder over fem år til forskning på ny antibiotika og at de nordiske landene bidrar med 2,5 milliarder.

Det var enighet i panelet om at rapportens forslag var et steg i riktig retning, men at selv om 75 milliarder NOK var en betydelig sum, var det sannsynlig at beløpet måtte være enda høyere.

-75 milliarder NOK høres mye ut, men i denne sammenhengen er beløpet for lavt. Vi har et problem som vil føre til millioner av dødsfall hvis ikke noe skjer. Vi må betale og vi må betale nå, sa Mats Ulfendahl fra Vetenskapsrådet og medarrangør, NOS-M.

John-Arne Røttingen- Samarbeidet mellom det offentlige og private må i tillegg bli tettere, og ved å etablere «Public–private partnership» kan man oppnå raskere og bedre resultat enn ved å vente på at landene skal ta ansvar alene, sa professor John-Arne Røttingen, divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Samtidig mente debattantene at det ville ta for lang tid før et samlet verdenssamfunn blir enige i hvordan man skulle ta tak i problemet, og at mange liv ville gå tapt før den tid. Et samlet panel ga derfor uttrykk for at det var umulig for enkeltland å løse problemet og at Norden derfor bør ta en lederrolle i arbeidet for å bekjempe antibiotikaresistens.

-Selv om bekjempelsen av antibiotikaresistens er en av vår tids store utfordringer, er det likevel enda viktigere å sikre at fungerende antibiotika er tilgjengelig for alle. Det er langt ifra situasjonen i dag, sa Røttingen.

Nordisk gullgruve

Forslag fire i Könbergs rapport handler om registerbasert forskning og anbefaler at det nordiske forskningssamarbeidet knyttet til dataregistre, biobanker og kliniske studier skal styrkes.

Paneldeltagerne var samstemte i at de nordiske registrene er en gullgruve for Norden og at tiltak for å styrke det samarbeidet på dette området vil fremme Nordens posisjon som en attraktiv forskningsregion, noe som igjen kan føre til raskere tilgang til nye medisiner og behandlinger.

Paneldebatt om registerforskningSamtidig mente panelet at det er viktig å komme med tiltak for å løse de tekniske, juridiske og etiske barrierene som er knyttet til deling av data over landegrensene, ettersom det stadig kommer konkurrenter til de nordiske registrene, om enn foreløpig ikke av like høy kvalitet, både i USA og andre folkerike områder.

-Behovet for kunnskap og informasjon er høyere enn noensinne. Vi må få klarhet i hvordan vi sammen kan produsere kunnskap raskere, ettersom det ikke er noen tvil om at ved utbrudd av alvorlige sykdommer er informasjonsbehovet stort. Med tilgang til et større utvalg kan man lettere få riktige svar og samtidig gi nordiske politikere bedre kunnskapsunderlag, sa Camilla Stoltenberg.

Veien videre

Sonja Mandt og nordiske politikerkolleger Dagen ble avsluttet med en tredje paneldebatt om nytten av høyspesialiserte medisinske behandlinger i Norden og en samtale mellom moderator Bengt Westerberg og nordiske politikere om veien videre.

Det ble løftet frem at det ligger et stort potensial i å samarbeide om uvanlige sykdommer, og gjerne spesielt innen sjeldne kreftdiagnoser hvor det kan være fordelaktig for forskningen at pasienter deltar i kliniske studier som pågår i andre nordiske land.

Konferansen ble arrangert av NordForsk sammen med Voksenåsen kultursenter, Nordisk ministerråd, The Joint Committee of the Nordic Medical Research Councils (NOS-M) og Sveriges ambassade i Oslo.

Se hele programmet og paneldeltagerne.  

Bo Könbergs The Future Nordic Co-operation on Health

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: Terje Heiestad

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her