Nordisk informasjonsseminar i Tallinn

05.12.2002
I samarbeid med fire nordiske institusjoner arrangerer NMRs informasjonskontor i Tallinn et seminar den 12. desember 2002 for mer samarbeid i forskning og innovasjon mellom Norden og Estland.
I samarbeid med fire nordiske institusjoner arrangerer NMRs informasjonskontor i Tallinn et seminar den 12. desember 2002 for mer samarbeid i forskning og innovasjon mellom Norden og Estland.

Disse nordiske institusjonene, NorFA, Nordisk Industrifond, Nordtest og Nordisk Energiforskning, ønsker å initiere og fremme samarbeid med Estland. Landet har en lang tradisjon i nordisk samarbeid, men det er likevel et potensiale for å styrke samarbeidet innen utdanning, forskning, innovasjon og investering.

Hovedmålet med seminaret er å introdusere nøkkelpersoner fra regjering, universitet, institusjoner og selskaper med de fire nordiske institusjonene. Det vil bli workshops med diskusjoner om samarbeid mellom Norden og Estland.

Nyhetsbrev
Facebook