Nordisk konferanse om forskningsinfrastrukturer

23.05.2008
12.-13 november 2008 organiserer NordForsk, i samarbeid med Nordisk ministerråd, det svenske utdanningsdepartementet og Vetenskapsrådet, konferansen "Global challenges – Regional opportunities: How can Research Infrastructure and eScience support Nordic competitiveness?"
Konferansen holdes ved Clarion Hotel Skanstull i Stockholm, og vil pågå fra lunsj onsdag 12. november til torsdag ettermiddag.

Fire sesjoner
Den svenske høyskole- og forskningsministeren holder innlegg under konferansens første sesjon "Nordic collaboration in a global perspective". Språket under konferansen vil være engelsk, og de tre andre sesjonene har titlene: "Nordic policy on research infrastructure", "Frontiers of eScience" og "How can research infrastructure and eScience support Nordic competitiveness?".

Fire tematiske workshops
Konferansedeltagerne inviteres til å delta i fire tematiske workshops på konferansen:
  • Klima, energi og miljø
  • Velferd og helse
  • Fremtidens teknologi innen eScience
  • Nasjonale strategier og løsninger innen forskningsinfrastruktur

Frist for registrering til konferansen er 13. oktober 2008.

Les mer om konferansen og registrer deg på konferansens hjemmeside.


Nyhetsbrev
Facebook