Nordisk krafttak for utviklingen av persontilpasset medisin

02.03.2018
Det NordForsk-finansierte konsortiet, Nordic POP (Nordic Patient Oriented Products), har fått 42 millioner kroner til utviklingen av nye, persontilpassede medisiner. – Ambisjonen er at regionen vår skal bli ledende i Europa på dette området, sier professor Ingunn Tho ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo til Titan.uio.no
Nordisk krafttak for utviklingen av persontilpasset medisin

Nordic POP ble tildelt midler gjennom NordForsks Nordic University Hubs-utlysning og består av ti farmasøytiske institutter fra de fem nordiske landene.  I tillegg er fem universiteter i Estland, Polen og Nord-Tyskland tilknyttet konsortiet.

– De farmasøytiske instituttene ved nordiske universiteter har allerede samarbeidet i mange år om ulike prosjekter, men mangelen på finansiering har ført til at samarbeidet har foregått på et lavterskelnivå. Nå får vi helt nye muligheter til å samarbeide om utviklingen av fremtidens medisiner, sier professor Ingunn Tho til Titan.uio.no, en nyhetsavis for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo.

De 42 millionene fra NordForsk skal først og fremst brukes på to viktige områder: Deling av infrastruktur, og økt forskermobilitet.

– Vi har et fagområde som gjør det nødvendig å bruke mye avansert og kostbart utstyr, og da er det uhensiktsmessig at ti universiteter i et tross alt ganske lite geografisk område skal ha nøyaktig det samme utstyret. Derfor skal vi isteden dele på både utstyr og ekspertise, forklarer Tho til Titan.uio.no.

I tillegg skal store deler av NordForsk-bevilgningen brukes til å dekke reise og opphold for stipendiater og fast ansatte forskere. – Det er først og fremst de unge forskerne som vil få glede av dette, fordi erfaringene viser at forskermobilitet er veldig gunstig for karrieren, tilføyer Tho til Titan.uio.no.

Fotograf: Johannes Jansson/norden.org

Les hele artikkelen hos Titan.uio.no

Les artikkelen om finansieringen av Nordic University Hubs

Les mer om Nordic University Hubs

Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her