Nordisk lys – forskning på ledelse i Norden

08.05.2007
Finnes en egen nordisk lederstil? Er det spesielle forutsetninger i regionens geografi, demografi, kultur og internasjonale posisjon som bestemmer hvordan vi leder og lar oss lede i Norden? Et fellesnordisk forskningsprosjekt støttet av de kommunale arbeidsgiverorganisasjonene i Norden, skal finne svar.
Ledelse i Norden, eller nordisk ledelse
Det er en vanlig oppfatning at den typisk nordiske lederstilen preges av sterk aktivering av medarbeidernes kompetanse, korte avstander til ledelsen og beslutningstakerne, konsensussøkende lederatferd osv. Medarbeiderne er på sin side ansvarsbevisste, engasjerte, kompetente og innovative, heter det seg. På tross av denne allmenne fornemmelsen av at nordisk ledelse er noe ”eget”, er det vanskelig å konkretisere dette særegent nordiske , og å omsette det i utøvende ledelse. Det er dessuten lett å la seg forføre av moter innen ledelsesteori, utviklet i og for helt andre kulturer enn vår.

God ledelse, nordisk ledelse – og god nordisk ledelse
Hva som utgjør god ledelse varierer fra sted til sted og kultur til kultur, og avhenger av en rekke betingelser. Forskningsprosjektet som de nordiske arbeidsgiverorganisasjonene iverksetter, erkjenner at Norden har bestemte muligheter og utfordringer, og vi har noen helt bestemte måter å utøve ledelse på, som er tilpasset våre betingelser og forutsetninger. Både forskere og praktikere innen ledelse i Norden skal bidra i arbeidet med å teste gjeldende oppfatninger og identifisere de virkelige tverrnasjonale nordiske karakteristika. I første omgang gjennomføres et forprosjekt, som presenteres på en konferanse på Island i juni 2007.

Kommunal Rapport : Nordisk ledelse – nordisk lys.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her