Nordisk marinakademi åpnet

03.03.2005
Den nye nordiske forskerskolen Nordisk marinakademi (NMA) ble åpnet 28. februar. På den marine miljøskolen i København kunne barnehagebarn se tre nordiske ministere sløye fisk.
- Det er en glede å konstatere at de nordiske land i større grad enn noen sinne skal satse på videreutdanning av marine forskere. Ved å slå sammen våre krefter og samle lærere og studenter i Norden, vil vi oppnå større slagkraft og vise at Norden har spisskompetanse når de gjelder bærekraftig utnyttelse av marine ressurser. Det sa Norges fiskeriminister Svein Ludvigsen, som også er nordisk samarbeidsminister i den norske regjeringen. Sammen med ham var Islands næringsminister Valgerdur Sverrisdottir og Færøyenes samarbeidsminister Jogvan vid Keldu.

NMA er en ny nordisk forskerskole, som skal styrke det nordiske forskningssamarbeidet og den nordiske ekspertisen innenfor alle fagområder som berører det marine miljø. NordForsk og Nordisk Arbeidsgruppe for Fiskeriforskning satser til sammen 10 millioner kroner over fem år.

Nordisk marinakademi skal administreres fra Universitetet i Bergen, og Arild Folkvord, professor i marinbiologi er direktør. Akademiet skal gi støtte til forskerkurs innenfor sitt virkefelt, og kursarrangører kan allerede nå søke støtte til kurs, søknadsfristen er 15. mars.

Les mer på hjemmesidene til NMA
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her