Nordisk mat på dagsordenen

Fra venstre:Prosjektledere Matti Uusitupa (NCoE SYSDIET), Anne Tjønneland (NCoE HELGA) og Rolf Kristian Berge(NCoE Mitohealth)

Nordisk mat på dagsordenen

21.03.2013
Nordisk mat er for alvor satt på dagsordenen de siste årene. Det har tre Nordic Centres of Excellence (NCoE) på mat, ernæring og helse, i aller høyeste grad bidratt til.

Sentrene ble offisielt avsluttet på et symposium i København 14. og 15. mars. Her presenterte de sine hovedresultater og diskuterte veien videre. Man har lenge trodd at den tradisjonelle nordiske maten, som blant annet består av mye fiberrike næringsmidler fra planteriket, fisk og annen sjømat og nøtter og bær, har vært sunn. Men det har ikke vært nok vitenskapelig bakgrunn til å slå det fast. Hovedmålsettingen med denne satsingen har derfor vært å styrke forskningen innen feltet og bedre kunnskapsgrunnlaget for offentlige ernæringsråd.

Nå mener forskerne at de har nok evidensbasert forskning til å hevde at det tradisjonelle nordisk kostholdet er like bra som den såkalte middelhavskosten. Man har fått mye ny kunnskap som er med på å utforme nordiske kostholdsanbefalinger.

Sterke nettverk

Interessen for nordisk mat har økt, både i Norden og internasjonalt. Det kan forskningen og formidlingen av den fra disse sentrene ikke ta æren for alene, men de har bidratt sammen med entusiastiske kokker og kokebokforfattere. Aller viktigst er det kanskje at ernæringsforskere i de nordiske landene har knyttet sterke nettverk i disse årene. Noe som igjen har ført til at forskningen er styrket ut over de nasjonale satsingene vi har på dette området. Det var da også det som var målet da NordForsk startet tre Nordic Centres of Excellence i 2007. Disse var, ved siden av to sentre som forsket på velferdsforskning, de første i denne satsingen som ble startet av NordForsk etter at organisasjonen ble etablert i 2005.

NCoE-programmene er en samfinansiering mellom NordForsk og nasjonale forskningsråd i Norden.

Skal evalueres

– De tre sentrene skal evalueres i år. Men så langt kan vi slå fast at de har vært en suksesshistorie med hensyn til samarbeid. Ikke bare har de fått til et godt samarbeide innad i sentrene, men også på tvers av de tre sentrene, sier seniorrådgiver i NordForsk, Harry Zilliacus.

Noen av resultatene som ble presentert i København vil bli presentert på NordForsks nettside om kort tid.

Les mer om prosjektene her:

NCoE HELGA: Nordic Health – Wholegrain Food

NCoE MitoHealth: Centre for Bioactive Food Components and Prevention of Lifestyle Diseases

NCoE SYSDIET: Systems biology in controlled dietary interventions and cohort studies

Tekst: Siw Ellen Jakobsen

Foto:Anne Riiser

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her