Nordisk Ministerråd satser på Open Access

Nordisk Ministerråd satser på Open Access

08.11.2013
Den viden, Nordisk Ministerråd producerer, skal være tilgængelig for alle. Ambitionen er at øge videnniveauet i politikernes beslutningsgrundlag.

Nordisk Ministerråds sekretariat, NordForsk og seks andre af Ministerrådets institutioner er gået sammen om at gøre al viden, der publiceres under paraplyen det nordiske samarbejde, gratis tilgængelig. Nordeana bliver en moderne og effektiv publiceringsplatform, hvor alt det nye, der udgives i regi af Ministerrådet, samles.

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær Dagfinn Høybråten fortæller

- Nordisk Ministerråd genererer en enorm videnproduktion på mange niveauer, fra forskning til kortlægninger og rapporter. Noget er meget fagligt, noget er mere overordnet, noget er mere politisk præget.

Denne viden skal nu gøres gratis tilgængelig via et nyt Open Access-site, Nordeana. Høybråten fortsætter

- Formålet er helt grundlæggende at bakke op om en af de fremmeste værdier inden for akademia, nemlig at den viden, der skabes, skal være åbent tilgængelig og nyttig for andre. Den skal kunne formidles, og man skal kunne bygge videre på den. Det handler om en god operationalisering af den nytteværdi.

 

Niels Stern, leder af publiceringsenheden i Nordisk Ministerråds sekretariat, siger

- Vi ønsker at lave en Open Access-policy for alle vores publikationer, og vi gør det i to trin: I første omgang skal alt, vi selv udgiver, være Open Access. Den policy forventer vi at implementere i løbet af foråret 2014. Andet trin er en policy for de publikationer, vi helt eller delvist finansierer, men som udgives eksternt, fx i videnskabelige tidsskrifter. Dette trin er mere kompliceret, fordi det involverer mange flere interessenter, men så meget desto mere er det vigtigt for os.

 

Nordisk Ministerråd giver fra 2014 gratis adgang til den viden, der produceres via sekretariatet og institutionerne NordForsk, Nordic Innovation, Nordicom, NordRegio, Nordens Välfärdscenter, Nordic School of Public Health og Nordisk Energiforskning. Andre nordiske institutioner har mulighed for at koble sig til.

 

Læs mere om Nordisk Ministerråds nye Open Access-projekt i NordForsks magasin

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her