Nordisk model giver unikke samarbejdskompetencer i analyse af store datasæt

Nordisk model giver unikke samarbejdskompetencer i analyse af store datasæt

05.07.2016
Selvom der kan spares penge ved at samle seks nordiske computercentre til ét, giver den nordiske distribuerede model unikke kompetencer. De kan være afgørende for, at det verdensomspændende LHC-netværk også fremover kan håndtere datamængderne fra CERN, siger Josep Flix, som står bag en ny evaluering af det nordiske Tier 1-samarbejde.

Partikelacceleratoren Large Hadron Collider hos The European Organisation for Nuclear Research (CERN) producerer så store mængder data, at der ikke er lokal kapacitet til at analysere dem. Derfor sendes rådataene til supercomputere i 11 forskellige såkaldte Tier-1-centre. I Norden har man valgt at løfte opgaven med at drive et fælles Tier-1-center kollektivt, sådan at man bruger regnekraft fra computere på seks forskellige nordiske institutioner i Danmark, Finland, Norge og Sverige til at analysere CERN-dataene.

Det nordiske Tier-1-center er det eneste, der benytter denne form for distribueret model, og det er NeIC, Nordic e-Infrastructure Collaboration, som står for koordinering og drift af centeret. For at blive klar over, hvor store ekstra omkostninger der er ved at have computere seks forskellige steder i stedet for ét, har NeIC’s bestyrelse ønsket en evaluering af det nordiske Tier-1-samarbejde.

Distribueret center lige så effektivt

“Performanceniveauet i det distribuerede Tier 1-center har været lige så godt som i de andre centre,” siger Josep Flix, som står bag den nye evaluering af omkostningerne til det nordiske Tier-1-center. Han er leder af det spanske Tier-1-center, som ligger i Barcelona. ”Det vil altså sige, at det ikke har nogen betydning for ydeevnen, hvor ressourcerne befinder sig. Til gengæld er der nogle meromkostninger ved at have et distribueret samarbejde.”

I evalueringen anslår Josep Flix, at de årlige driftsomkostninger kan reduceres fra omkring 3 M€ til 2,3 M€, hvis man opererer med ét fysisk center i stedet for de nuværende seks.

Fordele, der ikke kan måles i euro

”Rapporten var meget grundig,” siger en tilfreds bestyrelsesformand for NeIC, Pekka Lehtovuori. ”Den viste tydeligt, at det distribuerede Tier-1-center ikke er så omkostningseffektivt som de centraliserede centre kan være. Men samtidig tager rapporten også højde for nogle af de fordele, som ikke kan måles i euro, for eksempel samarbejde og parathed til at udvikle services i et distribueret miljø. Det er kompetencer, som der i stigende grad bliver brug for i fremtidens globale eller europæiske forskningsinfrastrukturservices.”

Neic tier 1-evaluering

Evalueringen viser, at de anslåede besparelser ved at centralisere det nordiske Tier-1-center nogenlunde svarer til de in-kind-bidrag, som de seks deltagende institutioner i dag lægger. Derfor vil den reelle besparelse, de nationale finansieringsmyndigheder kan opnå ved at lave ét fysisk center, sandsynligvis blive mindre.

I den nuværende model høster det nordiske Tier-1-center fordele ved at være del af større high-performance computing centre på nordiske forskningsinstitutioner. Samtidig påpeger Josep Flix, at der kan være politiske udfordringer ved at skulle sende nationale driftsmidler over landegrænser for at finansiere ét fælles fysisk center.

Nordisk erfaring er vigtig viden

Endelig kan de unikke kompetencer, det nordiske center har fået ved at drive et distribueret center, være af stor værdi for fremtidens måde at analysere store mængder data på. Det kan få betydning, når CERN-samarbejdet skal opgradere partikelacceleratoren til den såkaldte High Luminosity Large Hadron Collider.

”Allerede nu kan vi forudse, at vi i high luminosity-æraen får en øgning i datamængden med en faktor 100 . Selvom vi ved, at vi kan drage nytte af, at vores teknologi hele tiden udvikler sig, er det ikke nok i sig selv,” siger Josep Flix. ”Derfor er vi nødt til at gå sammen på tværs af landegrænser, så vi kan forbinde vores data og ressourcer. Og her kan vi lære af den nordiske måde at gøre det på.”

Flere mulige scenarier

Evalueringsrapporten sammenligner flere mulige scenarier for, hvordan det nordiske Tier-1-center kan drives i fremtiden. Ved at skære ned fra seks til fire centre – altså beholde ét i hvert af de deltagende lande – kan der spares omkring 0,4 M€/år. Et alternativt scenarium er at samle det nordiske center i ét land, men fortsat have de deltagende lande til at finansiere og sørge for driften af egne dele af hardwaren. En sådan model anslås at kunne spare omkring 0,3 M€/år. Endelig kan der spares marginale 125.000 €/år ved at lade NeIC overtage den operationelle drift, men beholde de distribuerede ressourcer.

“Bestyrelsen vil nøje overveje, hvordan vi kan bruge evalueringen til at indføre nogle besparelser i driftsomkostningerne til Tier-1-centeret, samtidig med at vi bevarer de fleste af fordelene i det nuværende samarbejde,” siger Pekka Lehtovuori.

Læs evalueringsrapporten her

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her