Nordisk NCoE-program utlyser midler

27.08.2004
Den Nordiske samarbeidsnemnda for humanistisk og samfunnsvitenskaplig forskning, NOS-HS, utlyser Centre of Excellence-program for 2005-2010. Målet er å heve kvaliteten på nordisk forskning og styrke dens stilling internasjonalt.
Mellom to og fire NCoE vil motta en støtte på mellom 300 000 og 500 000 euro i året.
Midlene kan søkes av nordiske forskergrupper som driver med grunnforskning innen humanistisk og samfunnsvitenskaplig forskning. Områder og temaer som skal inkluderes i programmet, blir fastsatt gjennom en tofaset søknadsprosess. Kandidatene til siste runde kommer til å bli valgt innen områder der de nordiske landene allerede står sterkt, og der et NCoE-nettverk kan bidra til å fremme kvaliteten og synliggjøre forskningen internasjonalt.

Et Nordisk senter for fremragende forskning er et veldrevet nettverk av forskerteam og enkeltforskere fra minst tre av de nordiske landene. Forskingsmiljøene som deltar, må holde høy vitenskapelig standard. Senteret må ha potensial til å etablere seg som ledende forskernettverk på globalt nivå.

Søknadsfristen er 1. november, og retningslinjer for søknader og programnotat finnes på NOS-HS sin hjemmeside.

Les mer hos NOS-HS
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her