Nordisk nysgjerrighet i Alexandria

20.06.2002
I oktober 2002 samles seksten doktorander fra fire nordiske land til NorFA-kurset “Den kristna antiken” i Alexandria, Egypt. Deltagerne arbeider innen ulike områder av antikkens religionshistorie, og de reiser til et av epokens viktigste kulturelle sentra for å kunne se sine spesialfelter i et større perspektiv.
I oktober 2002 samles seksten doktorander fra fire nordiske land til NorFA-kurset “Den kristna antiken” i Alexandria, Egypt. Deltagerne arbeider innen ulike områder av antikkens religionshistorie, og de reiser til et av epokens viktigste kulturelle sentra for å kunne se sine spesialfelter i et større perspektiv.

Professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Einar Thomassen, er en av lederne for det tverrfaglige kurset, og er glad for at det kan holdes nettopp i Alexandria.
- Alexandria var det kulturelle sentrum i det østlige middelhavsområdet i nesten hele antikken. Det var en smeltedigel der gresk kultur møtte og blandet seg med egyptiske, jødiske og andre østlige tradisjoner, og der nye religioner og filosofiske tanker ble til. Biblioteket var antikkens viktigste lærdomsinstitusjon i flere hundre år. Bare Roma fikk etter hvert en betydning som kunne måle seg med den Alexandria hadde. Det er derfor et svært velegnet møtested for et forskerkurs om de religiøse tradisjonene i antikken, ikke minst når tanken er å samle unge forskere som arbeider på ulike områder av antikkens religionshistorie og trenger å se sine spesialiteter i et større perspektiv, sier professor Thomassen.
Dessuten er det få av deltagerne som har vært i Alexandria før, og de har behov for å kjenne byens topografi og arkeologiske minnesmerker.
Det tverrfaglige perspektivet er både ønskelig og helt nødvendig:
- Vi kommer til å fokusere på møtet mellom ulike religiøse tradisjoner og hvordan de influerte hverandre i antikken. Da trenger man kunnskap og perspektiver hentet fra religionsvitenskapen, kirkehistorien, historiefaget og arkeologien. Deltagerne representerer ulike fag, og kommer til å lære av hverandre og av forelesernes forskjellige innfallsvinkler. Det nordiske antikkfaglige miljøet er dessuten så lite at samarbeid over faggrensene ikke bare er lærerikt, men også nødvendig, mener Thomassen.
Den økonomiske støtten fra NorFA er en viktig forutsetning for den praktiske gjennomføringen av kurset.
- Støtten har vært sjenerøs, ettersom den gir fullfinansiering av reise og opphold for de seksten deltagerne og de fire hovedforeleserne. Dessverre fikk bare halvparten av søkerne plass. Flere gode kandidater kom ikke med, så vi kunne hatt god anvendelse for en enda større bevilgning.
Undervisningskreftene er internasjonalt anerkjente forelesere med ulik faglig bakgrunn. Siden de er samlet på denne måten, får kursdeltagerne et bredere og mer intensivt undervisningstilbud enn hva som er mulig på de enkelte institusjoner. Dessuten får de mulighet til å legge frem sine egne prosjekter for et stort og sakkyndig forum. Men professor Thomassen vektlegger også muligheten til nettverksdannelse:
- Det er viktig at deltakerne blir kjent med hverandre, at de oppdager felles interesser og danner nettverk og miljøer som både de selv og antikkforskningen i Norden vil ha glede av i årene som kommer.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her