Nyt opslag: 67 mio. NOK til registerbaseret forskning

Nyt opslag: 67 mio. NOK til registerbaseret forskning

29.06.2016
I sit fjerde opslag udbyder NordForsks nordiske program for sundhed og velfærd midler til ansøgninger, som gør brug af nordiske registerdata for at svare på forskningsspørgsmål, der adresserer store samfundsudfordringer inden for sundheds- og velfærdsområdet. Der er i alt 67 millioner NOK i puljen, og ansøgningens deadline er 5. oktober 2016 kl. 13:00 CET.

De nordiske lande er i besiddelse af en unik vidensbase i form af de befolkningsbaserede register- og biobankdata. Det nordiske program for sundhed og velfærd – et samarbejde mellem forskningsbevilgende myndigheder i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – indbyder i sit fjerde opslag forskere til at udnytte disse unikke ressourcer i forskningsøjemed.

I opslaget lægges der vægt på, at forskningen adresserer samfundsudfordringer og bruger registerdata fra kombinerede datakilder, fx både socio-økonomisk og sundhedsrelaterede data. Også involvering af brugere og brugerperspektiver bør tages i betragtning.

Et andet mål med dette opslag er at overvåge eksisterende forhindringer og flaskehalse (tekniske, organisatoriske, juridiske, etiske etc.), som hæmmer nordisk forskningssamarbejde, der bruger registerdata, i tråd med NordForsks formål om at styrke nordisk registerbaseret forskning.

Opslaget kan søges af forskere ved universiteter og andre forskningsinstitutioner I de nordiske lande. Opslagets samlede pulje udgør 67 millioner NOK. Ansøgere kan søge om op til 10 millioner NOK per projekt i en tidsramme på tre til fem år. Ansøgninger kan indsendes indtil 5. oktober 2016 kl. 13:00 CET.

Programkomiteen inviterer særligt ansøgninger, som adresserer følgende områder:

  1. Sundhedsudfordringer relateret til arbejdsliv (herunder sygefravær, førtidspension og pensionsvilkår). 
  2. Forebyggelse, livskvalitet og underliggende årsager til sygdom og sundhedstilstande hos børn og unge mennesker. Børnenes familier og sociale miljøer, herunder skolen, bør tages i betragtning.
  3. Forskning i sygdomme, som de enkelte lande ikke har tilstrækkelig data om, herunder sjældne sygdomme.
  4. Forskning som støtter individualiseret medicin.
  5. Forskning som anlægger et livsløbsperspektiv.

Læs mere om opslaget her

Læs hele opslaget i ansøgningsportalen (engelsk).

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her