Nordisk program om likestilling innen forskning og innovasjon i Norden

09.03.2015
NordForsks styre har besluttet å etablere et program om likestilling innen forskning og innovasjon i Norden, inkludert «Nordic She Figures». Divisjonsdirektør Jesper Werdelin Simonsen i Norges forskningsråd er utnevnt til leder av programkomiteen.
 Nordisk program om likestilling innen forskning og innovasjon i Norden

Medfinansiører i programmet så langt er Norges forskningsråd, Forte i Sverige, og Ministeriet for utdanning, forskning og kultur i Island. Flere finansieringsinstitusjoner i de nordiske landene vurderer å delta i programmet. 

Tekst: Anne Riiser

Foto: Norges forskningsråd

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her