Nordisk rapport avdekker store forskjeller i behandling av søvnapné

06.08.2007
Nordiske pasienter som lider av søvnapné, mottar svært ulik behandling viser en ny rapport utarbeidet av de nordiske HTA-senterne (Health Technology Assesment). Rapporten er basert på studier av søvnapné i alle de nordiske landene og på dokumentasjon av diagnosekriterier og behandlingenes effekt.
 Nordisk rapport avdekker store forskjeller i behandling av søvnapné
Søvnapné behandles vanligvis med pustemaskin, bittskinne eller ulike kirurgiske inngrep. I følge HTA-rapporten har både bittskinner og pustemaskin dokumentert effekt på lidelsen, mens effektene av kirurgisk behandling er uklare eller udokumenterte. I tillegg kan bivirkningene av slike inngrep være alvorlige.

En sammenligning av behandlingsmetodene i de nordiske landene viser at kirurgi er en svært utbredt behandlingsform i Norge: 2 800 kirurgiske inngrep til behandling av søvnapné ble utført i 2003. I Danmark ble det kun foretatt 188 slike inngrep. Bittskinner er svært vanlige i Sverige, hvor 6 700 pasienter fikk denne behandlingen i 2003. Til sammenligning fikk kun 12 nordmenn bittskinner til behandling av søvnapné samme år.

Det må mer forskning til for å avklare om kirurgiske inngrep har forventet effekt på søvnapné, konkluderer rapporten. Det må også gjennomføres studier som kan avdekke langtidseffekter og bivirkninger.

(www.forskning.no)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her