Nordisk rapport avdekker store forskjeller i behandling av søvnapné

06.08.2007
Nordiske pasienter som lider av søvnapné, mottar svært ulik behandling viser en ny rapport utarbeidet av de nordiske HTA-senterne (Health Technology Assesment). Rapporten er basert på studier av søvnapné i alle de nordiske landene og på dokumentasjon av diagnosekriterier og behandlingenes effekt.
 Nordisk rapport avdekker store forskjeller i behandling av søvnapné
Søvnapné behandles vanligvis med pustemaskin, bittskinne eller ulike kirurgiske inngrep. I følge HTA-rapporten har både bittskinner og pustemaskin dokumentert effekt på lidelsen, mens effektene av kirurgisk behandling er uklare eller udokumenterte. I tillegg kan bivirkningene av slike inngrep være alvorlige.

En sammenligning av behandlingsmetodene i de nordiske landene viser at kirurgi er en svært utbredt behandlingsform i Norge: 2 800 kirurgiske inngrep til behandling av søvnapné ble utført i 2003. I Danmark ble det kun foretatt 188 slike inngrep. Bittskinner er svært vanlige i Sverige, hvor 6 700 pasienter fikk denne behandlingen i 2003. Til sammenligning fikk kun 12 nordmenn bittskinner til behandling av søvnapné samme år.

Det må mer forskning til for å avklare om kirurgiske inngrep har forventet effekt på søvnapné, konkluderer rapporten. Det må også gjennomføres studier som kan avdekke langtidseffekter og bivirkninger.

(www.forskning.no)
Nyhetsbrev
Facebook