Nordisk samarbeid engasjerer islendingene

10.11.2010
I forbindelse med Nordisk Råds sesjon på Island i forrige uke har islendinger hatt anledning til å delta på en rekke kulturarrangement så vel som faglige møter om nordisk samarbeid. Alle møtene har vært kjennetegnet ved godt oppmøte og et engasjert islandsk publikum. Onsdag morgen ble det blant annet arrangert åpent møte på Nordens hus om hvor og hvordan man kan søke støtte til nyskapning, innovasjon og forskning i de nordiske organisasjoner.
 Nordisk samarbeid engasjerer islendingene
120 islendinger møtte opp i Norden hus onsdag morgen for å møte de tre nordiske institusjonene NordForsk, Nordisk InnovationsCenter og NORA.

- Etter krisen er interessen blant islendinger stor for nordisk samarbeid. Delvis fordi man etter krisen har enda større behov for finansiering til sine prosjekter. Men det er også en generell økende interesse for nordisk samarbeid på Island. Mens islandske virksomheter tidligere var opptatt av å nå ut globalt ser flere det i dag som mer realistisk å etablere virksomhet i Norden, forteller Kjartan Due Nielsen, prosjektleder for Islandsinitiativet.


Islandsinitiativet er finansiert og satt i kraft av Nordisk ministerråd i 2009 som hjelpetiltak mot finanskrisen. Islandsinitiativet skal gi informasjon til næringsliv og forskning om finansieringsmuligheter innen de nordiske organisasjoner.

- Det at det møter opp så mange på disse møtene viser hvor viktig Norden er for islendingene, sier Due Nielsen, som er glad for å kunne benytte noen av deltakerne på Nordisk Råds sesjon til å også nå ut til den jevne islending.

Seniorrådgiver Erlendur Helgason presenterte NordForsks finansieringsmuligheter på seminaret.For å lese mer om Nordisk Råds sesjon på Island, se Session 2010, norden.org

Tekst: Melita R. Hasle
Foto: Sophie Terkelsen

Hovedbilde: Erlendur Helgason
Bilde 2: Kjartan Due Nielsen
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her