Nordisk samarbeid i en EU-ministers øyne

24.05.2007
”Hade vi inte haft ett nordiskt samarbete skulle vi behöva skapa ett ...”, sier Sveriges EU-minister, Cecilia Malmström, i en tale i Foreningen Norden 10. mai 2007; men legger til at et nytt nordisk samarbeid nok ville skille seg noe fra det vi har i dag.
Malmström slår fast at det finnes et stort potensial for ulike samarbeid på nordisk plan. Strategisk bør imidlertid Norden-samarbeidet spisses og konsentreres omkring færre områder hvor mulighetene og gevinstene av fellesnordiske perspektiver er særlig store, råder hun.

Utdannings- og forskningsområdet er et felt hvor nordisk samarbeid er godt utviklet og velfungerende. Malmström taler for en videreutvikling av dette fremgansrike arbeidet og understreker at dette er et felt hvor ”... vi som små länder kan dra nytta av att samla resurser och samordna våra satsningar”.

Regionale fellessatsninger bringer også en interessant dimensjon til et nasjonen–Norden–EU-perspektiv, og Malmström nevner flere gode eksempler. Øresundsregionen og samarbeidet mellom forskning og industri innenfor medisinsk forskning og utvikling der, er bare ett av mange. Regionale initiativer kan få stor betydning som overlappende instans, på tvers av de formelle nasjonale, nordiske og europeiske arenaene for samarbeid.

Les hele talen her.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her