Nordisk samarbeid i landbruksforskningen

27.08.2002
Landbruksmiljøene stilles overfor stadig større krav, for eksempel til tryggere mat. Samtidig reduserer politikerne i hele Norden bevilgningene til forskning innen jord- og skogbruk. De nordiske ministrene for landbruk mener derfor at det nå er nødvendig med et felles nordisk landbruksuniversitet.
Landbruksmiljøene stilles overfor stadig større krav, for eksempel til tryggere mat. Samtidig reduserer politikerne i hele Norden bevilgningene til forskning innen jord- og skogbruk. De nordiske ministrene for landbruk mener derfor at det nå er nødvendig med et felles nordisk landbruksuniversitet.

Fagmiljøene i de enkelte landene er ofte spredt, noe som forårsaker ineffektiv ressursbruk. Forskningen lider under for små forhold. Fungerende departementsråd i Norges Landbruksdepartement, Frøydis Vold, har ledet den nordiske arbeidsgruppen som nå konkluderer med en felles nordisk satsning på området. Vold sier til Aftenposten at hun håper dette kan være en modell også for mer omfattende nordisk universitetssamarbeid.

Vold mener det er paradoksalt å organisere forskningen i nord-syd-soner innen hvert land, når problemstillingene innen jord- og skogbruk hovedsakelig går øst-vest over landegrensene.

Les mer på Landbruksdepartementets hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her