Nordisk samarbeid om demensforskning

20.04.2010
De neste 35 årene er det ventet en fordobling i antall demente i Norden. - Vi må knekke demenskoden. Avansert demensforsking blir svært viktig for de nordiske velferdssamfunnene våre i årene framover, fastslår Siv Friðleifsdóttir, leder i Nordisk råds Velferdsutvalg. Det NordForsk-støttede forskernettverket ”The Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD)” arbeider med nettopp dette.
 Nordisk samarbeid om demensforskning
Demens er en av de vanligste mentale lidelsene. Beboerne i Norden blir stadig eldre, og flere enn før er utsatt for alderssykdommer, samtidig som demens også rammer stadig flere unge. Tidlig diagnostisering er et avgjørende element for de som rammes av denne sykdommen. Dessverre oppdages årsakene til demens ofte sent i sykdomsprosessen.

Det NordForsk-støttede forskernettverket ”The Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD)” med prosjektleder Professor Lars Olof Wahlund fra Karolinska Institutet i spissen arbeider for å øke kunnskapen om årsakene til demens. En multidisiplinær gruppe bestående av ni forskergrupper fra fem nordiske land og Litauen samarbeider for å harmonisere diagnostiske arbeidsmetoder og bidra til en tidligere og forbedret diagnostisering av sykdommen. - Vi er på gang med valideringsprosjekter angående diagnostiske metoder som er relativt rimelige i bruk, og i det arbeidet kommer vi til å bruke en felles nordisk utredningsprotokoll, forteller Anne Rita Öksengård, koordinator i NIDD. Protokollen kan brukes for å få til en bedre felles forståelse og kvalitetssikring av diagnose av ulike demenssykdommer.

På et besøk på Oslo Universitetssykehus Ullevål nylig fikk Nordisk Råds Velferdsutvalg vite mer om demens og potensialet for et styrket nordisk samarbeid på dette feltet. Leder Siv Friðleifsdóttir, som også er tidligere helseminister på Island, mener at det er et stort potensial for nordisk merverdi i slik forskning. Hun tror på et tettere nordisk samarbeid om demens, også i utviklingen av bedre behandlingsmetoder.

De nordiske landene er ofte for små potensielle markeder hver for seg til at medisinindustrien vil finansiere forsøk med nye behandlingstyper, men sammen kan de nordiske landene ha større gjennomslagskraft. – Med tettere nordisk samarbeid om demensomsorg og avansert demensforskning skal vi gi denne gruppen en bedre livskvalitet, sier Friðleifsdóttir.

Tekst: Lisa H. Ekli
Bilde: Johannes Jansson, norden.org

Kilder:
Norden.org: ”Vil knekkja demenskoden”
DR.dk: ”Dobbelt så mange demente i Norden”
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her