Nordisk samfundssikkerhedsforskning øger samarbejdet

Gunnel Gustafsson (th.) byder velkommen i Stockholm. Sóley Morthens (midt), seniorrådgiver i NordForsk, var konferencens ankerkvinde. Tv. programkomitéformand Eivind Hovden.

Nordisk samfundssikkerhedsforskning øger samarbejdet

12.12.2014
Hvordan undgår vi i videst mulige omfang de farer, der truer vores samfunds sikkerhed, hvordan opbygger vi samfundets modstandskraft, og hvordan kommer vi tilbage til en normaltilstand, når en katastrofe, menneske- eller naturskabt, alligevel indtræffer? Det diskuterede førende forskere og nordiske forskningsfinansierende organisationer på konferencen New Trends in Societal Security research in the Nordic countries.

Konferencen New Trends in Societal Security research in the Nordic countries den 26.-27. november 2014 i Stockholm blev arrangeret af NordForsk sammen med Norges forskningsråd, SAMRISK, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Rannís (det islandske center for forskning) og Finlands Akademi. Dagene var et initiativ i NordForsks Nordisk program om samfundssikkerhed, som i sommer offentliggjorde finansieringen af to Nordic Centres of Excellence, NordSTEVA og NORDRESS.

 

Ungt fagfelt

Samfundssikkerhedsforskning er et relativt ungt fagfelt, som krydser faggrænser mellem blandt andet klima-, teknisk, humanistisk og samfundsfaglig forskning, og der findes fagligt stærke grupper og centre rundt omkring i de nordiske lande. De to nye Nordic Centres of Excellence styrker samarbejdet mellem grupperne. Og konferencens formål var det samme. Med programkomiteens formand Eivind Hovdens ord:

Eivind Hovden

- Konferencen i dag er en god anledning til at samle mange af de forskere, som arbejder med samfundssikkerhed. At forskningsråd, forskningsfinansierende organisationer og NordForsk kan bringe disse mennesker sammen hjælper til at modgå fragmentering på feltet og er et værdifuldt bidrag til forskningens udvikling. Vi håber, at forskerne lærer hinanden og hinandens forskning bedre at kende. Jo mere information man har om hinandens forskning, jo større er sandsynligheden for, at man får skabt gode samarbejder.

 

Nye trends

Konferencen var tilrettelagt, så første dag gav status på forskningsfeltet i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Den svenske minister for strategi og fremtidsspørgsmål samt nordisk samarbejde Kristina Persson, var også inviteret og udtrykke sin støtte til forskningsprogrammet. Hun mener, at der er behov for mere forskning på området og ser store fordele i at samle ressourcerne på tværs af Norden, så kvalitet og konkurrencedygtighed øges.  

Professor Tom Sorrell inspirerede med et oplæg om hans forskningsgruppes samarbejde med de britiske myndigheder i forhold til blandt andet organiseret kriminalitet, og hvordan man overvinder forskelle både mellem de såkaldt bløde og hårde videnskaber og mellem akademikere og udøvere. Professor Gudmund Hernes tog livtag med flere store perspektiver og fortalte:

Gudmund Hernes
- Vores største udfordring på området i dag er at kombinere to forskellige perspektiver, som er drivende kræfter i de sikkerhedsproblemer, vi står over for: Det ene er de store klimaændringer, og hvordan de påvirker social organisation. Det andet er de menneskedrevne problemer, fx terror m.m., og det jeg kalder "constructive vulnerabilities", som er måden vi bygger vores samfund. Hvis vi magter at sammensætte disse to perspektiver, så opnår vi en række nye indsigter om samfundet inden for forskellige forskningsområder, og vi skaber samtidig nye indsigter til brug for politiske tiltag.

 

Lederne af NORDRESS, Gudrún Gísladóttir og Gudrún Pétursdóttir, præsenterede centrets kommende arbejde som har fokus på, hvordan vi kan øge samfundets modstandsdygtighed over for naturkatastrofer, og Peter Burgess præsenterede NordSTEVAs politisk-filosofiske forskning i samfundsværdier og sikkerhedsteknologi og relationen herimellem. Anden dag bestod af workshops i tre spor, hvor der var tid til at gå i dybden med forskellige problematikker.Gudrun Petursdottir Gudrun Gislasdottir Peter Burgess

 

If you see something, say something

if you see somethingSloganet If you see something, say something blev oprindeligt benyttet af amerikanske The Metropolitan Transportation Authority i 1993 for at skærpe offentlighedens opmærksomhed og rapportere mulige terrorforsøg til myndighederne. Lektor ved Centre for Advanced Security Theory (CAST) på Københavns Universitet og partner i NordSTEVA Karen Lund Petersen brugte sloganet til at udtrykke fagfeltets kerne. For hvad er det i vores samfund, der er truet? Hvad er vores samfunds vitale funktioner? Vi kender ikke truslerne præcist, og det gør det vanskeligt at forberede sig på at imødegå dem, men vi er nødt til at forsøge, uanset om det gælder naturkatastrofer eller menneskeligt planlagte angreb af forskellig slags.

NordForsk spurgte Karen Lund Petersen, hvilken rolle nordisk samarbejde spiller i hendes forskning:

Karen Lund Petersen


- Min forskning har nordiske rødder i og med, at min gruppe på CAST altid har forsket inden for begrebet Societal Security, og det er der også andre grupper i Norden, der har gjort, fx PRIO, så det er helt oplagt, at vi samarbejder. I Norden har vi en fælles identitet og fælles værdier på mange områder, og dermed nogle fælles samfundsmæssige sikkerhedsudfordringer. Så det er let at relatere os til hinanden og sammenligne. Vores samarbejde i NordSTEVA er ganske enkelt opstået på baggrund af faglige relationer.

Postdoc ved Universitetet i Stavanger Kenneth Pettersen opsummerede konferencens pointer og konkluderede blandt andet, at den grundlæggende udfordring i at definere, hvad det er i vores samfund, der trues, kræver langsigtede investeringer, at løsninger krydser traditionelle fagfelter, at relationerne mellem forskning og udførelse kræver tillid og forståelse af mål og roller, og øget samarbejde på tværs af lande og fag gavner kvaliteten af de indsigter, vi har og skaber.

 

Efter konferencens afslutning var programkomiteformand Eivind Hovden glad for erfaringsudvekslingen og fortalte:

- Jeg blev imponeret af Tom Sorells moralfilosofiske arbejde, for vi er vant til, at jo blødere et fag er, jo mindre anvendt kan det opleves, at det er – de bløde fag er generelt de, som ofte opfattes som mindst instrumentelle. Og så kommer Sorell og arbejder med politisk filosofi med enormt komplekse etiske og juridiske problemstillinger og er i direkte kontakt med engelske myndigheder om konkrete problemer. Det kan ikke blive mere konkret. Det var meget inspirerende. Og generelt var det givende at få indblik i status i de nordiske lande og blive præsenteret for tanker og ideer fra så mange dygtige forskere, så Nordisk program om samfundssikkerhed er på rette spor.

Tom Sorell

 

 

Konferenceprogram

Præsentationer fra dagene findes på NordForsks profil på SlideShare

 

Tekst: Linn Hoff Jensen

Foto: Terje Heiestad/NordForsk

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her