Nordisk sommeruniversitet 2008

27.05.2008
Oppdatert informasjon om Nordisk sommeruniversitets sommersesjon 2008 er nå tilgjengelig på sommeruniversitetets hjemmesider. Sesjonen vil foregå fra 20. til 27. juli i Brandbjerg, Danmark.
 Nordisk sommeruniversitet 2008
NSUs hjemmesider, www.nsuweb.net, inneholder nå ny informasjon om:
  • De akademiske programmene for hver studiekrets
  • Reiseinformasjon
  • Utvidet registreringsfrist
  • Godkjenning av nye studiekretser
  • Boksalg
  • Materialfrist for NSU-publikasjoner
  • Essaykonkurranse

Frist for registrering til årets sommersesjon er 1. juni 2008.

NSU er en uavhengig nordisk tenketank for utvikling av nye forskningsideer og fremvoksende forskere. Deltakelse i universitetets studiekretser foregår på tvers av akademiske grenselinjer, hovedsakelig innenfor HumSam-området. De fleste deltakerne er forskerstuderende, post-doc-stripendiater eller universitetsansatte i Norden.

Gjennom mer enn 50 år har NSU vært et levende forum for akademisk og intellektuell debatt hvor mange ledende akademikere, politikere og intellektuelle fra de nordiske land har deltatt.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her