Nordisk storsatsing på forskning og innovasjon

12.06.2009
I dag samles programdeltakere fra alle de nordiske landene til kick-off seminar hos Nordisk Energiforskning, Nordisk InnovationsCenter og NordForsks felles lokaler i Oslo. Seminaret markerer oppstarten av Toppforskningsinitiativet. Nordisk Ministerråd og de tre underliggende organisasjonene Nordisk Energiforskning, NordForsk og Nordisk InnovationsCenter er nå klare til start med Toppforskningsinitiativet (TFI). Initiativet representerer med sine 384,8 Millioner DKK en storsatsning på de nordiske forsknings- og innovasjonsmiljøene innenfor klima, energi og miljø.
 Nordisk storsatsing på forskning og innovasjon
Leder for Programstyret, Rolf Annerberg, fremhever potensialet for fruktbart Nordisk samarbeid innen denne sektoren. - Dette er det største forsknings- og innovasjonsprogrammet i nordisk sammenheng noen sinne. Det finnes enorme muligheter for forskning innenfor disse områdene, og det er definitivt noe vi må samarbeide om å få til, sier Annerberg.

Programstyret er det ledende organet innen TFI, og har ansvaret for å ivareta hele programmet. Finansieringen for prosjekter er delt inn i seks temaområder, disse er:

• Effektstudier og tilpasning til klimaendringer
• Klimaforandringenes virkning på kryosfæren
• Nanoteknologi og energieffektivisering
• Integrering av storskala vindkraft
• Bærekraftig bioenergi
• CO2 fangst og lagring (CCS)

For hvert programområde er det opprettet en programkomité som har ansvaret for arbeidet med utlysninger, bevilgninger og oppfølgning av forsknings- og innovasjonsprosjektene. Disse vil annonsere sine utlysninger fortløpende i løpet av 2009.

For mer informasjon om TFI, se programmets webside

Fotografier av Terje Heiestad.
- Rolf Annerberg, styreleder for Toppforskningsinitiativets programstyre.
- Elisabet Gustad, fungerende direktør i NordForsk, Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i NICe og Birte Holst Jørgensen, direktør i NEF.Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her