Nordisk velferd på Expo 2010

24.09.2010
Flere velferdsforskere tilknyttet Nordic Centres of Excellence, to satsinger på velferdsforskning i regi av i NordForsk, har vært på Expo i Kina og presentert den nordiske velferdsmodellen overfor kinesiske samfunnsforskere og presse.
 Nordisk velferd på Expo 2010
Regjeringen i Kina har ambisjoner om å bygge et harmonisk samfunn med vekt på omfordeling av velferd og sosial trygghet. Den nordiske modellen gir inspirasjon. Derfor ble nordisk velferdsforskning trukket fram på et seminar under EXPO i Shanghai som det norske forskningsrådet arrangerte.

En rekke forskere fra NCoE Reassessing the Nordic welfare model og NCoE The Nordic Welfare State - historical foundations and future challenges (NordWel) var til stede under seminaret i Shanghai den 14. og 15. september.

Nordisk velferd - bare på kinesisk
Stein Kuhnle, professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og professor i ”Comparative Social Policy” ved Hertie School of Governance i Berlin representerer NordWel. I over 20 år har han hatt tette relasjoner til Kina og ikke minst det kjente Fudan-universitetet.

Kuhnle har vært medredaktør av boken ”The Nordic Welfare State” som er lagd i regi av en av satsingene (NordWel). Boken forventes brukt i undervisning, og å ha interesse for forskningsinstitusjoner og tenketanker i Kina. Også kinesiske medier har interessert seg for boken, som foreløpig bare foreligger på kinesisk. Det er første gang at en så bred framstilling av den nordiske modellen foreligger på kinesisk.

Xiaokang
Kuhnle forteller at kineserne har vendt tilbake til det over 2000 år gamle kinesiske begrepet som beskriver et harmonisk samfunn der folk flest har det bra - Xiaokang.

Så langt har flere hundre millioner kinesere blitt løftet ut av fattigdommen, men mange henger fortsatt langt etter. Visjonen for den kinesiske regjeringen fram mot 2020 er at alle skal få ta del i den formidable materielle veksten.

Kina har hatt en økonomisk vekst som mangler sidestykke i historien.

– Men Kina har også fått enorme utfordringer. Landet har hatt en økonomisk vekst som mangler sidestykke i historien. Men veksten har ført til økende ulikhet mellom folkegrupper, særlig mellom sentrum og periferi, og mellom øst og vest i landet. Det er ikke overraskende at et økonomisk mirakel også får sosiale omkostninger. Særlig gjelder dette for de mange migrantene som kommer fra landsbygda for å få seg jobb i storbyene. Men kinesiske myndigheter er svært opptatt av å gjøre noe for å få et mer rettferdig samfunn, forteller Kuhnle.

Mye presse
Både kinesiske samfunnsforskere og kinesisk presse viste stor interesse for nordisk velferd på EXPO-seminaret i Shanghai.

Til sammen 10 journalister var innom seminaret som ble arrangert 14. og 15. september. Flere av dem representerte de store mediehusene i Shanghai.

Resten av verden viser nå økende interesse for den nordiske modellen. Kina er ikke noe unntak. Kinesiske delegasjoner kommer i flokk og følge til de nordiske landene for å studere ulike sider ved samfunnene våre. Også forskningssamarbeidet har skutt fart.

Kuhnle forteller at interessen for å studere den nordiske modellen har tatt seg vesentlig opp ved Fudan-universitetet, som huser Nordic Centre for kinesiske og nordiske studenter. Senteret hadde 15-års jubileum i mai.

– Siden 1995 har senteret hatt regulære kurs i nordisk politikk. I starten var ikke interessen for å studere blandingsøkonomi på topp. Da var studentene mer interessert i markedets rolle enn i statlig politikk. Men etter hvert har både myndigheter, forskere og studenter blitt mer interessert i en sosialpolitisk aktiv stat for å få bukt med mange av de problemene Kina strir med. Da er det nærliggende å se til Norden, hvor vi har fått til en relativt jevn inntekstfordeling og velferdsordninger for hele befolkningen, kombinert med en i hovedsak god og stabil sosial og økonomisk utvikling, sier Kuhnle.

Det er Det norske utenriksdepartementet som finansierer EXPO-aktivitetene gjennom CHINOR-programmet. Dette var det tredje og siste seminaret i rekken av tre som ble arrangert under EXPO.

Første vitenskapsråd i Beijing
- Norge har valgt EXPO som en plattform for å få til et bedre forskningssamarbeid mellom Kina og Norge. Vi har hatt en studentutvekslingsavtale med Kina helt siden 1959. Mange kinesiske studenter har vært i Norge. Nå er det viktig at unge forskere knyttes sammen i forskningssamarbeid. Velferdsforskning er et prioritert område både for kinesiske og norske myndigheter, sier Kari Kveseth, tidligere styreleder i Nordforsk. Hun tiltrer i disse dager i en nyopprettet stilling som vitenskapsråd ved Den norske ambassaden i Beijing.

- I motsetning til naturvitenskapene er samfunnsvitenskapene nye vitenskaper i Kina. Samfunnsvitenskap dreier seg om å sette politiske spørsmål på dagsordenen. Det er viktig å skille mellom forskningssamarbeid og politisk arbeid. Dette kan fort bli sammenvevd.

Tekst og foto: Siw Ellen Jakobsen

Hovedbilde: Ka Lin, professor ved Zhejiang University, mener at boken ”The Nordic Welfare State” er inspirerende for kinesiske samfunnsforskere.
Bilde 2: Fra venstre foran: Stein Kuhnle (NordWel), Anneli Anttonen, Ivar Lødemel, Axel W. Pedersen (Reasses)
Bilde 3: Paviljongen på EXPO 2010
Bilde 4: Kari Kveseth, ny vitenskapsråd i Beijing.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her