Nordisk vertskap for internasjonal konferanse om forskningskommunikasjon

28.02.2008
PCST (International Network on Public Communication of Science and Technology) og Vetenskapsrådet (VR) organiserer konferansen Bridges to the future i Øresundsregionen 23.–27. juni 2008. Programmet vil omfatte sesjoner hvor deltagerne får arbeide med å løse kontroversielle kommunikasjonsutfordringer og etiske dilemmaer. – PCST og VR ønsker velkommen til en utradisjonell konferanse om formidling av forskning!


Les mer og konferansen, og se foreløpig program og registreringsskjema på hjemmesiden:
PCST 10 Bridges to the future
Nyhetsbrev
Facebook