Nordisk vertskap for internasjonal konferanse om forskningskommunikasjon

28.02.2008
PCST (International Network on Public Communication of Science and Technology) og Vetenskapsrådet (VR) organiserer konferansen Bridges to the future i Øresundsregionen 23.–27. juni 2008. Programmet vil omfatte sesjoner hvor deltagerne får arbeide med å løse kontroversielle kommunikasjonsutfordringer og etiske dilemmaer. – PCST og VR ønsker velkommen til en utradisjonell konferanse om formidling av forskning!
 Nordisk vertskap for internasjonal konferanse om forskningskommunikasjon


Les mer og konferansen, og se foreløpig program og registreringsskjema på hjemmesiden:
PCST 10 Bridges to the future
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her