Nordiska länder i topp internationellt på forskningsområdet

01.11.2010
Enligt Forskningsbarometer 2010 ligger de nordiska länderna i den absoluta toppen, både när det gäller publicering av artiklar och erkännande av resultat. Nordiska ministerrådet är samtidigt på väg att påbörja en satsning på att främja nordisk forskning i EU-sammanhang.
 Nordiska länder i topp internationellt på forskningsområdet
Det danska vetenskapsministeriet gav den 27 oktober ut rapporten Forskningsbarometer 2010. Rapporten innefattar OECD-länderna med flera och innehåller bland annat en översikt över vetenskapliga publikationer i förhållande till invånarantal samt inte minst en samling citat för varje artikel som publicerats. Båda parametrarna används som en indikation på kvaliteten på forskningen i de enskilda länderna.

På rankningslistan över antal vetenskapliga publikationer som tagits in i erkända tidskrifter ligger Sverige på en andraplats, Danmark är nummer tre, Island fyra, Finland fem och Norge sex – de nordiska länderna dominerar alltså helt listans topp tio.

När det gäller antal citat per artikel, vilket kan ses som en indikation på andra forskares erkännande, ligger Island som nummer två, Danmark återigen på en tredjeplats, med Sverige som nummer sex, Finland nummer elva och Norge nummer tretton.

Nordiska ministerrådet har precis hållit ett stort forskningsseminarium i Bryssel, med deltagare från de flesta medlemsländer samt Europeiska kommissionen. De nordiska institutionerna NordForsk och Nordiskt Innovationscenter var också involverade i seminariet, som är ett led i en gemensam satsning på att undersöka Nordens gemensamma möjligheter som aktör i det europeiska forskningsområdet.

Av norden.org
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her