Nordiska Ministerrådet ställer EU:s radar på Arktis

05.12.2008
EU-kommissionen offentliggjorde förra veckan ett initiativ om förhållandet mellan EU och Arktis. Nordiska ministerrådet bidrog med konferensen ’’Common Concern for the Arctic’’, som arrangerades i Ilulissat i september, till att sätta den arktiska regionen på dagordningen.
 Nordiska Ministerrådet ställer EU:s radar på Arktis
En rad EU-politiker, bland dem fiskekommissionären Joe Borg och Europaparlamentets vice talman Diana Wallis, deltog i konferensen, som således medverkade till att forma EU:s kommande politik på området.

EU-politiken på områden som klimatförändringar, miljö, energi, forskning, fiskeri och transport har ofta direkt inverkan på Arktis.

I samband med offentliggörandet av det nya initiativet fastslog Joe Borg, EU-kommissionär för havsfrågor och fiske, således att det finns stort behov för att EU ska rikta sin uppmärksamhet mot norr.

Det finns möjligheter till ökad ekonomisk aktivitet i området, men också miljömässiga utmaningar som det är absolut nödvändigt att ta fasta på.

– Kombinationen av klimatförändringar och den senaste tekniska utvecklingen omfattar såväl nya möjligheter som utmaningar. Därför behövs en koordinerad insats, för vi kan inte förbli passiva inför den alarmerande utveckling som det arktiska klimatet – och därmed resten av vår planet – är mitt inne i, sade fiskekommissionären.

– Den integrerade havspolitiken kan bli en mycket behövlig plattform för det samarbetet, tillade Borg, i linje med en av de stora prioriteringarna under Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2009, nämligen havsmiljö och fiskeri.

Med initiativet strävar kommissionen efter att främja en gemensam ståndpunkt till arktiska frågor bland medlemsländerna, som med tiden kan utvecklas till en bestämd EU-politik på området.

Rapporten framhäver Nordiska ministerrådets ’’värdefulla arbete för att främja samarbetet i Arktis’’ och lägger grunden till att EU och ministerrådet gemensamt kan undersöka möjligheterna att skapa ett Arktiskt informationscenter.

I initiativet erkänner man också de arktiska befolkningarnas krav på att utnyttja fångstmöjligheterna i Arktis på ett hållbart sätt.

Kilde: www.norden.org

Läs rapporten The European Union and the Arctic Region.

Läs om Nordiska ministerrådets samarbete om Arktis.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her