Nordiska språk hotade vid universiteten

01.10.2007
De nordiska språkens ställning vid universiteten är hotad. Många universitet är, på grund av resursbrist, tvungna att skära ner på antalet tjänster, och då är det nordiska ofta i farozonen.
Många nordiska lektorat hotar att försvinna vid universiteten i Norden. De nordiska regeringarna måste uppmärksamma det här problemet. Det behövs mera resurser, understryker språkforskare Kristinn Jóhannesson vid Göteborgs universitet.

Jóhannesson, som talade på ett språkseminarium i Göteborg på onsdagen, ser också flera andra risker för de nordiska språken, främst orsakade av engelskan. Exempelvis sker undervisningen vid universiteten i allt högre grad på engelska samtidigt som engelskan blivit allt mer dominerande i företagsvärlden.

-Vi ska komma ihåg att de nordiska språken ursprungligen varit ett och samma språk. Vi måste odla vår trädgård, inte låta den förfalla, påminner Jóhannesson.

Nyhetsbrev
Facebook