Nordiske forskere blant de mest siterte

06.08.2004
En ny undersøkelse av hvilke land som har størst vitenskapelig påvirkningskraft, plasserer både Danmark, Sverige og Finland i tetsjiktet. Norge og Island må finne seg i å havne langt bak.
David A. King ved det britiske Office of Science and Technology har gjennomført studien, som er publisert i Nature 15. juli. King har fastsatt et lands vitenskapelige påvirkningskraft i forhold til i hvilken grad landets forskere skriver artikler som blir sitert av andre forskere; såkalt citation index.

Av alle vitenskapelige artikler som produseres hvert år, plukker King ut den ene prosenten som er mest sitert. Et lands påvirkningskraft fastsetter han i forhold til hvor stor del av disse utvalgte artiklene landets forskere står bak. Han finner at det er 31 land som står for mer enn 98 prosent av verdens mest siterte vitenskaplige arbeider. I denne forskningens eliteserie finner vi alle de opplagte landene; USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Japan, Canada, Sveits – og altså Sverige, Danmark og Finland. Norge og Island finner vi igjen bland de 162 landene som til sammen står for under to prosent av verdens viktigste vitenskaplige verk.

Artikkelen viser også at det er sterk sammenheng mellom landenes vitenskapelige og økonomiske rikdom. Utgifter til forskning og utvikling utgjorde bare 1,6 prosent av det norske BNP i 2001. I Sverige utgjorde det 4,3 prosent og i Finland 3,4. I OECD-landene var gjennomsnittet i 2000 på 2,24 prosent.


Les kommentar til saken på forskning.no
Les artikkelen i Nature: www.nature.com
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her