Nordiske forskere nominert til prestisjefylt Europeisk pris

13.02.2007
Hvordan forklarer man komplisert matematikk eller havdypets økosystemer på en god måte? Hvordan kan skillet mellom forskning og samfunn overkommes? Dyktighet i å svare på slike spørsmål har resultert i fem nordiske nominasjoner til Descartes prisen for fremragende vitenskapskommunikasjon.
De nordiske landene står særlig sterkt innen kategorien ”Innovativ handling for vitenskapskommunikasjon”, med tre nordiske nominasjoner – en norsk, en svensk og en dansk – blant de totalt 12 nominerte. Det norske prosjektet MAR-ECO er et nettverk av vitenskapsmenn og studenter som har som målsetning å folkeliggjøre internasjonale havforskningsfunn. Den årlige internasjonale vitenskapsfestivalen i Göteborg søker å sette vitenskap i offentlighetens lys og gi forskere et forum hvor de kan møtes og diskutere emner som er relevante for vitenskap og samfunn. I samme ånd har den danske vitenskapskafeen skapt et offentlig forum for tverrfaglig debatt om vitenskaplige emner. Arrangementene holdes på en kafé, og involverer direkte dialog og livlig diskusjon om vitenskaplige emner mellom lekfolk og prominente vitenskapsmenn.

Den finske matematikeren Osmo Pekkonen er nominert i kategorien ”Profesjonelle vitenskapsmenn engasjert i offentlig vitenskapskommunikasjon” for gode resultater med å popularisere fremskritt innenfor matematikk. Det svenske vitenskapsmagasinet “Forskning & Framsteg” er nominert i kategorien ”Popularisering av vitenskap gjennom det skrevne ord”.

Totalt har 33 europeisk prosjekt blitt nominert. Blant disse vil fem vinnere bli utvalgt til å dele årets €275,000 pris. Vinnerne vil bli kunngjort den 7. mars 2007 på en seremoni i Brussel. Konkurransen er åpen for individer og organisasjoner som har oppnådd fremragende resultater i forskningsformidling og som har vunnet priser fra europeiske og/eller nasjonale organisasjoner. Hovedformålet med prisen er å stimulere til offentlig interesse for forskning og å belønne førsteklasses initiativ innen dette feltet.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her