Nordiske forsknings- og utdanningsministre møttes i Uppsala

29.04.2008
Høyskole og forskningsminister Lars Leijonborg var tirsdag 29. april vert for et nordisk minsterråd om høyere utdanning og forskning. Møtet diskuterte temaene økt autonomi for universiteter og høyskoler og forskning i globaliseringens tid. På agendaen var også et punkt om NordForsks virksomhet.
 Nordiske forsknings- og utdanningsministre møttes i Uppsala
– Jeg ser frem i mot å skulle diskutere disse spørsmålene med mine nordiske kolleger, sa Leijonborg i en pressemelding i forkant av møtet. – I Sverige er et intensivt reformarbeid i gang. I høst kommer den store forskningsproposisjonen og i desember skal det vi kaller ”Frihetsutredningen”, som handler om økt autonomi for Sveriges universiteter og høyskoler, være ferdig. I møtet skal jeg fortelle om det arbeidet vi gjør, og med spenning ta del i våre naboers erfaringer på disse områdene, sa Leijonborg.

NordForsks styreleder Kari Kveseth og direktør Liisa Hakamies-Blomqvist deltok i møtet. De holdt et innlegg om NordForsks aktiviteter per i dag og presenterte virksomhetsplanen for 2008. Begge ble vel mottatt av ministrene.

Ministre fra alle Nordisk ministerråds medlemsland, samt representanter fra de selvstyrende områdene Åland, Grønland og Færøyene var tilstede under møtet i Uppsala.

(Pressemelding: www.regeringen.se)

Les også: ” Parallelle tendenser i nordisk universitetspolitikk”

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her