Nordiske institusjoner deltok på Climate Change-konferansen i København

26.03.2009
Den internasjonale vitenskapelige konferansen Climate Change - Global Risks, Challenges and Decisions ble holdt i København 10-12. Mars 2009. Nordisk Energiforskning, Nordisk InnovationsCenter og NordForsk deltok med en internettkafé for å fremme nordiske aktiviteter innen klimaområdet.
 Nordiske institusjoner deltok på Climate Change-konferansen i København
Københavns Universitet arrangerte konferansen, som hadde som målsetting å identifisere de framskritt innen vitenskap, teknologi og policy som er nødvendige for å sikre bærekraftige samfunn i dag og i framtiden.

I samarbeid med Nordisk Ministerråd deltok de tre nordiske institusjonene på konferansen med en internettkafé. På denne måten ønsket man å samle interesse for nordiske initiativ på feltet, blant annet Toppforskningsinitiativet, Nordic Climate Solutions – Nord-Europas største møteplass for interessentgrupper innen transport og energi, og Nordic Energy Solutions – et initiativ for å fremme utviklingen av fornybar energi i de nordiske landene. Internettkafeen viste seg å være nyttig for mange deltakere, og ble derfor en vellykket måte å fremme nordiske initiativ til et internasjonalt publikum.

Les mer om Toppforskningsinitiativet her

Les mer om Nordic Energy Solutions her

Les mer om Nordic Climate Solutions her


Tekst: Lisa H. Ekli
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her