Nordiske institusjoner deltok på Climate Change-konferansen i København

26.03.2009
Den internasjonale vitenskapelige konferansen Climate Change - Global Risks, Challenges and Decisions ble holdt i København 10-12. Mars 2009. Nordisk Energiforskning, Nordisk InnovationsCenter og NordForsk deltok med en internettkafé for å fremme nordiske aktiviteter innen klimaområdet.
 Nordiske institusjoner deltok på Climate Change-konferansen i København
Københavns Universitet arrangerte konferansen, som hadde som målsetting å identifisere de framskritt innen vitenskap, teknologi og policy som er nødvendige for å sikre bærekraftige samfunn i dag og i framtiden.

I samarbeid med Nordisk Ministerråd deltok de tre nordiske institusjonene på konferansen med en internettkafé. På denne måten ønsket man å samle interesse for nordiske initiativ på feltet, blant annet Toppforskningsinitiativet, Nordic Climate Solutions – Nord-Europas største møteplass for interessentgrupper innen transport og energi, og Nordic Energy Solutions – et initiativ for å fremme utviklingen av fornybar energi i de nordiske landene. Internettkafeen viste seg å være nyttig for mange deltakere, og ble derfor en vellykket måte å fremme nordiske initiativ til et internasjonalt publikum.

Les mer om Toppforskningsinitiativet her

Les mer om Nordic Energy Solutions her

Les mer om Nordic Climate Solutions her


Tekst: Lisa H. Ekli
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her