Nordiske land innovasjonsledere

23.02.2007
De nordiske landene er fortsatt blant verdens innovasjonsledere. Dette er en av hovedkonklusjonene i den sjette utgaven av den europeiske innovasjonsindeksen. Rapporten presenterer en sammenlignende analyse av innovasjonsprestasjonene til Europa, USA og Japan.
Praktisk talt alle europeisk land gjør det svært godt på en eller flere innovasjonsindikatorer, men bare et fåtall av dem oppnår et nivå som plasserer dem blant de verdensledende innen innovasjon. Landene som ble studert var de 27 EU medlemslandene, Norge, Island, Sveits, Kroatia, Tyrkia, USA og Japan. Basert på landenes helhetlige innovasjonsscore og historisk trend, grupperer forfatterne dem inn i fire kategorier:

• Innovasjonsledere: Sverige, Finland, Danmark, Sveits, Tyskland og Japan
• Innovasjonsetterfølgere: Storbritannia, Island, Frankrike, Nederland, Belgia, Østerrike, Irland og USA
• Land som er i ferd med å ta igjen toppsjiktet: Slovenia, Tsjekkia, Litauen, Latvia, Polen, Portugal, Hellas, Bulgaria, Kypros og Romania
• Land som ligger etter: Estland, Spania, Italia, Malta, Kroatia og Slovakia

Luxemburg, Norge og Tyrkia passer ikke inn i noen av disse kategoriene.

Den europeiske innovasjonsindeksen, publisert 22. Februar 2007, utarbeides av Maastrichts Økonomiske Forskningsinstitutt for Innovasjon og Teknologi (MERIT) assistert av den Europeiske Kommisjonens Felles Forskningssenter. Indeksen måler landenes innovasjonsprestasjoner basert på en rekke indikatorer, fra utdannelse til investering i forskning og utvikling og antall patenter.


Individuell oversikt over alle de 27 EU medlemslandenes innovasjonspresentasjoner er tilgjengelig her
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her