Nordiske ministre gjør felles front mot antibiotikaresistens

Nordiske ministre gjør felles front mot antibiotikaresistens

11.09.2015
De nordiske helse- og matministrene har gått sammen om å bekjempe antibiotikaresistens. Blant annet oppretter de nordiske landene nå en strategigruppe som skal styrke det nordiske samarbeidet om antibiotikaresistens på tvers av lande- og faggrenser.

Helseministre og mat- og landbruksministre fra medlemslandene i Nordisk ministerråd har gått sammen om en felles deklarasjon som skal styrke samarbeidet mellom de nordiske landene om antibiotikaresistens og skape en felles stemme utad, for eksempel i EU.

– Antibiotikaresistens er et økende problem som kan gi alvorlige utfordringer i helsevesenet hvis vi ikke får taklet det effektivt. Bakteriene kjenner ikke fag- eller landegrenser, og derfor er det fornuftig å håndtere problemet i et bredt og internasjonalt samarbeid, sier Danmarks helseminister Sophie Løhde.

De nordiske landene vil etablere en strategigruppe som kan fremme utveksling av beste praksis og sikre en effektiv bruk av de nordiske ressursene på resistensområdet.

Generalsekretær for Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten hilser det tverrsektorielle initiativet velkommen.

– De nordiske landene er ledende i bekjempelsen av antibiotikaresistens, og derfor er denne erklæringen et viktig skritt på veien mot å løse en stor utfordring på tvers av lande- og faggrenser. Det er dessuten en veldig konkret oppfølging av Bo Könbergs rapport om utvikling av det nordiske helsesamarbeidet, understreker han.

Les hele artikkelen på norden.org

Les NordForsks intervju med Bo Könberg

Tekst: norden.org

Foto: Vita Thomsen/Norden.org

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her