Nordiske politikere ønsker fredsforskning

06.10.2004
Nordisk Ministerråd bør neste år avsette egne budsjettmidler til å etablere en egen nordisk fredspolitisk enhet. I tillegg bør det settes av penger til sikkerhetspolitiske oppgaver og sikkerhetspolitisk forskning. Det foreslår politikerne i den Venstresosialistiske Grønne gruppen i Nordisk Råd.
- En nordisk fredspolitisk enhet skal fremme nordisk debatt og forskning om fredspolitikk og skal fremskaffe informasjon til Nordisk Råd i internasjonale spørsmål. Dette mener vi skal gjøres gjennom forskning, utdanning og folkeopplysning, gjennom fremme av nordiske initiativ innenfor konfliktforebygging og sivil krisehåndtering. Videre skal den nordiske fredspolitiske enheten kunne levere analyser og bakgrunnsmateriale, sier Lennart Gustavsson, Vensterpartiet i Sverige.

Forslaget fra VSG understreker at den foreslåtte fredspolitiske enheten ikke skal være et stort kostbart sekretariat, men være et faglig kompetent organ som blant annet kan trekke veksler på eksisterende nettverk.

Les mer i Norden i Veckan

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her