Nordiske portaler for forskningsformidling: videnskab.dk åpnet

29.04.2008
Mandag 21 april åpnet forskningsportalen videnskab.dk i Danmark. Med dette har alle de skandinaviske landene etablert nasjonale nettbaserte dedikerte kanaler for formidling av forskning til et bredt publikum. I Finland drives portalen research.fi etter en noe alternativ profil. Alle portalene har sterke forbindelser til de nasjonale forskningsrådene med hensyn til bakgrunn og drift.
 Nordiske portaler for forskningsformidling: videnskab.dk åpnet

Videnskab.dk
Danmarks Vitenskapsminister Helge Sander venter seg stor interesse for videnskab.dk og derav en positiv effekt både for universiteter og næringsliv. ”Vi lever i en tid hvor det er mangel på høyt utdannet arbeidskraft, og den globale konkurransen er beinhard. Det nødvendig å styrke kunnskapssamfunnet”, sier Helge Sander.

Danske videnskab.dk er bygget etter modell av norske forskning.no, som har stor gjennomslagskraft både gjennom et stort antall brukere (ca. 400 000 besøk per måned) og gjennom avtaler om levering av stoff til andre store medier i Norge, som Aftenposten.

Videnskab.dk og forskning.no er også i dialog om en avtale for gjensidig utveksling av innhold de to nasjonale kanalene i mellom.

Målsetningen med videnskab.dk er ”å skape bedre forståelse i befolkningen for at forskning og utvikling er en grunnstein i kunnskapssamfunnet og har avgjørende betydning for demokrati, velferd og kultur. Videre skal videnskab.dk gi økt oppmerksomhet om forskningsinstitusjonene og gi barn og unge en opplevelse av at forskningsverdenen er et spennende utdannings- og arbeidsmiljø. Endelig skal videnskab.dk bidra til å bygge bro mellom forskere og etablerte medier. En mer aktiv bruk av forskere og forskningsresultater vil gi økt kvalitet til den offentlige debatten …”

Sjefredaktøren for videnskab.dk er Vibeke Hjortlund, redaksjonen består av 9 medarbeidere.


Nasjonale kanaler for forskningsformidling i Norden
Sponsorer for videnskab.dk er Forsknings og Innovationsstyrelsen, Det Strategiske forskningsråd, Det frie forskningsråd, Danmarks elektroniske fag- og forskningsbibliotekog Kulturministeriet i Danmark. Allerede fra starten av har portalen også flere mediepartnere og samarbeidspartnere fra universitets- og forsknignsinstituttmiljøene i Danmark.
www.videnskab.dk


I Sverige ble forskning.se etablert i 2002 med FAS, Formas, Vetenskasrådet og VINNOVA som eiere. I dag står til sammen 10 myndigheter og stiftelser bak portalen. Redaksjonen er plassert på Vetenskapsrådet, og redaksjonssjef er Agneta Ringaby.
www.forskning.se

Forskning.no ble etablert i 2002 på initiativ fra Norges Forskningsråd. Portalen drives i dag som en forening med 42 medlemmer (forskningsråd, universiteter og forskningsinstitutter). Medlemskontingentene er foreningens viktigste inntekstkilde, hvorav Forskningsrådet gir det klart største bidraget. Forskning.no er en uavhengig nettavis og norsk og internasjonal forskning. Ansvarlig redaktør og daglig leder er Nina Kristiansen.
www.forskning.no

Den finske informasjonstjenesten research.fi inneholder statistikk og annen informasjon om forskningen og teknologien i Finland. Portalen har en mindre journalistisk profil, men inneholder lenker til bakgrunnsinformasjon som relaterte nettsteder og publikasjoner, dokumenter og databaser. Tjenesten er produsert gjennom et samarbeid mellom handels- og industriministeriet, undervisningsministeriet, Finlands Akademi, Tekes, CSC (The Finnish IT-Centre for Science), Statistics Finland, The Finnish Science and Technology Council og universitetene i Finland.
www.research.fi

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her