Nordiskt mervärde inom forskningen

09.06.2011
Av alla deltagare i EU:s 6:e ramprogram kommer nästan 10 % från Norden. Nästan hälften av de nordiska deltagarna har uttryckligen sökt nordiska samarbetspartner till sina projekt. Norge och Island är de två nordiska länderna som samarbetar mest med varandra.
Nordiskt mervärde inom forskningen

Erik Arnold, Administrerende direktør i Technopolis Group. Foto: T. Heiestad

Det här är något av det som presenterades av James Stroyan (Technopolis Group) vid ett seminarium i Oslo med titeln ”Nordic cooperation in the coming European research landscape: Strategies for added value”.

Seminariet hade samlat en stort antal deltagare från Norden för att diskutera det nordiska mervärdet inom EU:s 6:e och 7:e ramprogram. Mer av resultaten finns att läsa i rapporten ”Enhancing the Effectiveness of Nordic Research Cooperation” som bygger på analyser av deltagaruppgifter och en enkät till samtliga nordiska deltagare i EU:s ramprogram.

Varför samarbeta inom Norden?

Gunnel Gustafsson, 26. mai 2011Motiven till nordiskt samarbete har uppgetts vara kulturella faktorer (språk), geografisk närhet och ett gemensamt nordiskt vetenskapligt intresse.

Enligt undersökningen är den största utmaningen för deltagare i EU:s ramprogram att tampas med de komplexa reglerna och den allmänna administrativa bördan som följer av en ansökan. Trots detta uppger 2/3 av deltagarna att utfallet av ansökan har varit tillfredsställande i förhållande till insatsen.

Rapportens rekommendationer

Rekommendationer som föreslås i rapporten är att utveckla en nordisk strategi för deltagande inom ramprogrammmen för att identifiera de nordiska styrkorna och gemensamma intressen, att öka den nordiska representationen i Bryssel, och att öka medvetenheten om vad som är på gång.

Det som är bäst att göra för våra nordiska forskare är att fokusera på gemensamma nordiska intressen och att bättre ta reda på alla möjligheter som erbjuds inom EU. Forskarna ”vet för lite om det mesta”, som någon uttryckte det.

Nordiskt mervärde kontra europeiskt

Erik Arnold (Technopolis Group) redogjorde för vad vi vet om samarbete inom internationell forskning och menade att internationella nätverk är en hjälp att dela på kostnader såväl som kunskapsproduktion. Han konstaterade att en del frågor är för stora för att ett land ensamt ska kunna hantera dem och att en väl fungerade infrastruktur fungerar som en stark drivkraft i samarbete. På lång sikt kan samarbete tillföra ett mervärde som inte alltid är synligt i ett kortare perspektiv.

Fördelar med ett nordiskt samarbete kan vara att den nordiska solidariteten och profilen utvecklas, en minskad defragmentering av det nordiska forskarsystemet, möjligheten att stödja excellenta forskare och att utveckla en plattform där nordiska intressenter lättare kan profilera sig på den europeiska eller globala marknaden.

Som exempel på europeiska mervärden nämndes rationalisering och undvikande av dubblering – inklusive att dela infrastuktur. Vidare att hantera gränsöverskridande problem och få tillgång till större mängd data som kan komplettera egen data.

Nordisk “input” till EU

Seminariet avslutades med att representater från de nordiska länderna redogjorde för sina respektive kommentarer på "Green Paper on a Common Strategic Framework for future EU Research and Innovation Funding". Dessa finns att läsa i dokumentationen från seminariet via länken nedan.

Dokumentation från seminariet

Rapportene kan lastes ned eller bestilles her

Policy Briefs 1-3, 2011

 

Tekst: Tina Lindström
Foto: T. Heiestad.

Bildetekst 2: NordForsks direktør Gunnel Gustafsson og Senior consultant James Stroyan fra Technopolis Group.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her