Nordiskt-ryskt samarbetsprogram igångsatt inom utbildning och forskning

04.03.2013
Nordiska ministerrådet och Utbildnings- och forskningsministeriet i Ryssland har igångsatt ett samarbetsprogram inom utbildning och forskning. Programmet styrs av en arbetsgrupp med representanter från ministerierna i Norden och Ryssland och det koordineras i Norden av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) och NordForsk.
Nordiskt-ryskt samarbetsprogram igångsatt inom utbildning och forskning

Photo:Stock.xchng

I programmets första fas har NordForsk öppnat upp för nordisk-ryska samarbeten inom Toppforskningsinitiativets utlysning Green growth in an Era of Climate Change. Programmet erbjuder också såkornmedel till etablerade Nordic Centres of Excellence inom Effektstudier och anpassning till klimatförändringar samt Klimatförändringens växelverkan med kryosfären. Man förutser också pilotaktiviteter inom arktisk forskning.

Programmet är treårigt och har som mål att främja mångfacetterade kontakter på områdena utbildning och forskning, i den hållbara sociala och ekonomiska utvecklingens intresse i Ryssland och de nordiska länderna. Programmet ska främja initierandet av långvariga partnerskap mellan de inblandade institutionerna och organisationerna.

För ytterligare information om programmet se Nordiska ministerrådets hemsidor.

För information om utlysningen Green growth in an Era of Climate Change med ansökningsfrist den 15 mars, klikk her.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her